Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA overweegt hoger toptarief voor hoogste inkomens

11 apr 07

Als het niet lukt de topinkomens aan banden te leggen via afspraken met de sociale partners, overweegt de PvdA zelf met initiatieven te komen.

Tweede Kamerlid Paul Tang denkt aan een maatregel naar Duits voorbeeld om het toptarief in de inkomenstenbelasting te verhogen van 52 naar 55 procent voor inkomens vanaf 250.000 euro per jaar.

Tang heeft dat dinsdag gezegd aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer over topinkomens. Het kabinet wijst een door FNV-voorzitter Agnes Jongerius bepleite 'graaitax' voor bestuurders van bedrijven af. Ook CDA en VVD voelen er niets voor. GroenLinks en SP zijn wel voorstander van het optrekken van het fiscale tarief voor de hoogste inkomens.

Tang wil dat het kabinet de stijging van de topinkomens eerst bespreekt in de 'participatietop' van kabinet, werkgevers en vakbonden, die binnenkort plaatsvindt. CDA en FNV zien daar overigens niets in. Zij vinden dat de particiaptietop moet gaan over het aan de slag helpen van mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt.

Maar mocht het overleg met de sociale partners over het aanpakken van de topinkomens niets opleveren, dan moet er volgens Tang aan andere mogelijkheden gedacht worden. Eén daarvan is een hoger toptarief voor de hoogste inkomens. Ook PvdA-fractieleider Jacques Tichelaar zinspeelde hier dinsdag op. Hij wees erop dat het regeerakkoord ruimte biedt voor initiatieven op dit vlak.

Minister van Financiën Wouter Bos schreef vorige week al aan de Kamer dat hij bedenkingen heeft tegen fiscale maatregelen om de topinkomens te beteugelen. Maar verder sluit de PvdA-leider geen enkele mogelijkheid uit, zei hij dinsdag in reactie op de uitlatingen van Tang. Bos denkt aan het aanpakken van ontslagvergoedingen, bonussen of optiebeloningen of een grotere invloed voor werknemers.

Het CDA heeft volgens Kamerlid Pieter Omtzigt alle vertrouwen in de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd in de strijd tegen de zelfverrijking in de top van het bedrijfsleven, zoals een maximering van de salarissen in de publieke en semi-publieke sector. VVD-kamerlid Frans Weekers denkt dat een hoger toptarief alleen maar leidt tot nog verdere stijgingen van de hoogste salarissen. Ook vreest hij dat het vestigingsklimaat in Nederland verslechtert als het kabinet met zo'n belastingverhoging zou komen.

Uit een enquête van het tv-programma EenVandaag onder ruim 11.000 personen blijkt dat een meerderheid (61 procent) vindt dat de bedrijven zelf de hoogte van de topinkomens moeten bepalen en niet de politiek. Wel noemt 68 procent de salarissen in de top van de ondernemingen te hoog.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief