Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reactie NAM

23 apr 07

NOVA vraagt een reactie op het volgende:

1. Het model waarmee de NAM de bodemdalingsprognoses bepaalt klopt niet en daarom moet rekening gehouden worden met 100% meer bodemdaling dan voorspeld door de NAM.

2. De garantie waarmee te snelle bodemdaling in de hand gehouden zou kunnen worden middels het zogenoemde 'hand-aan-de-kraan-principe' klopt niet.

3. Gaswinning op basis van de huidige vergunning levert onaanvaardbare risico's op.

De reactie van de NAM hierop:

1. De modellen die wij circa 15-20 jaar geleden hanteerden, gaven in sommige gevallen een onderschatting van de bodemdaling (soms ook een overschatting). Met de kennis die wij door de jaren heen hebben opgedaan, en het grote aantal metingen dat is verricht, zijn onze modellen echter gekalibreerd en bijgesteld. Met andere woorden: we hebben steeds meer kennis en kunnen betere prognoses geven. Deze verfijnde modellen gebruikt de NAM nu bij de prognoses, o.a. bij gaswinning onder de Waddenzee. Zonder in detail te treden is het goed om te vermelden dat ons model - naast de gegevens die de heer Houtenbosch gebruikt - aanvullend ook het gedrag van de ondergrond meeneemt. Ons model is dus gebaseerd op extra gegevens. Wij hebben de resultaten van ons model vergeleken met die van de heer Houtenbos. Daarbij bleek dat de resultaten elkaar benaderen, maar dat ons model in de meeste gevallen zelfs meer bodemdaling voorspelt dan dat van hem. Ons model is dus veiliger om te gebruiken.

2. Het 'hand-aan-de-kraan-principe' werkt. In de Waddenzee gaat het niet om de absolute hoeveelheid bodemdaling, maar om de bodemdalingssnelheid. Als die binnen een bepaalde grens blijft, kan de natuurlijke dynamiek de bodemdaling compenseren. Het is onbetwist dat de bodemdalingssnelheid afneemt als je de kraan dichtdraait.

3. Het 'hand-aan-de-kraan-principe' geldt als een borging voor de gaswinning onder de Waddenzee. Daarom brengt gaswinning, mèt dit principe, geen onaanvaardbare risico's met zich mee. Dit wordt gedeeld door de Commissie MER, het bevoegd gezag (Staatstoezicht op de Mijnen). Ook onafhankelijke wetenschappelijke instellingen staan achter het bodemdalingsmodel en het 'hand-aan-de-kraan-principe'.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief