Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reactie Economische Zaken

23 apr 07

NOVA vraagt een reactie op het volgende:

1. Het model waarmee de NAM de bodemdalingsprognoses bepaalt klopt niet en daarom moet rekening gehouden worden met 100% meer bodemdaling dan voorspeld door de NAM.

2. De garantie waarmee te snelle bodemdaling in de hand gehouden zou kunnen worden middels het zogenoemde 'hand-aan-de-kraan-principe' klopt niet.

3. Gaswinning op basis van de huidige vergunning levert onaanvaardbare risico's op.


Reactie Economische zaken

1. De betrouwbaarheid van bodemdalingsprognoses is van het grootste belang. Gasproductie is een proces waarbij in meerdere of mindere mate vertragingseffecten optreden bij het ontstaan van bodemdaling. De modellen die ten grondslag liggen aan de bodemdalingsprognoses van de NAM houden echter expliciet rekening met deze verschillende tijdsafhankelijke processen in de verschillende onderdelen van de ondergrond. Bovendien zijn de velden onde de Waddenzee klein, waardoor de vertragingseffecten in vergelijking met bijvoorbeeld het Amelandveld klein zullen zijn.

2. De NAM voert de winning van de velden onder de Waddenzee uit volgens een meet en regelprotocol. Het protocol is gebaseerd op het principe van 'continue verbetering' van de prognoses op basis van regelmatige toetsing van de metingen. Deze aanpak leidt tot betrouwbare bodemdalingsprognoses. Eventuele bijsturing van productie vindt plaats op basis van een operationeel criterium met een 6-jaarlijks gemiddelde van de bodemdalingsnelheid. Rapportage van deze meet en regelcyclus vindt jaarlijks plaats.

3. Voordat de vergunningen zijn verleend een uiterst zorgvuldige procedure gevolgd. Hierbij is rekening gehouden met de meest conservatieve scenario's. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat sprake is van een onaanvaardbaar risico bij de toepassing van het 'hand-aan-de-kraan-principe'.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief