Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Het gaat niet goed met de vakbond

7 mei 07

Dichter bij de achterban staan, beter en harder verkopen van je organisatie, en meer oog hebben voor flexwerkers die buiten een CAO vallen. Dat waren enkele tips aan FNV-voorzitter Agnes Jongerius, die tijdens het debat de revue passeerden.

Debat deel I
Debat deel II
Debat deel III

Want het gaat niet goed met de vakbond. Het ledenaantal daalt en de traditionele achterban verruilt massaal de PvdA voor de Socialistische Partij. En een participatietop - waar regering en sociale partners afspraken willen maken over werkgelegenheid - heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. Volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius ligt dat echter niet aan haar, maar aan de traagheid van het kabinet. "Wij hebben onze voorstellen klaar. We wachten alleen nog op gesprekspartners."

Ontslagrecht
Jongerius stelt dat ze bereid is onder alle voorwaarden deel te nemen aan de top. "Het is de minister van Sociale Zaken die ons moet uitnodigen. Ik kom altijd."

Heikel punt bij de agenda van de participatietop is (de versoepeling van) het ontslagrecht. Jongerius: "Wij hebben het niet opgenomen in onze voorstellen. Laat het kabinet maar met een voorstel over de versoepeling, dus verslechtering, van het ontslagrecht komen."

Volgens voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid Hans de Boer moet het tijdens de top niet gaan over de versoepeling van het ontslagrecht, maar om vereenvoudiging. De Boer: "Een werkgever wil weten wat het betekent als hij iemand kwijt wil. Een werknemer daarentegen moet weten wat zijn rechten zijn. Beide worden er niet slechter van als je in de CAO opneemt, dat het je drie maanden salaris kost als je iemand ontslaat."

Marketing
De Boer pleit eveneens voor een betere marketing van de FNV als organisatie. "Mensen hebben geen idee waar de vakbond zich mee bezighoudt en waarom ze lid zouden moeten zijn. De vakbond moet zich daarom veel beter en harder verkopen. Kom met krachtigere issues. Help allochtonen aan het werk bijvoorbeeld."

Jongerius erkent dat het aan goede marketing soms nog ontbreekt. "We moeten meer herkenbaar zijn. Je ziet dat onafhankelijke bonden zoals de Onderwijsbond of de Politiebond het veel beter doen. Die hebben een heel duidelijke slogan. Ze staan dichtbij het vak van mensen, dan ben je succesvol."

Opkomst SP
De groei van de Socialistische Partij is duidelijk zichtbaar in de achterban van de FNV. Jongerius vindt het daarom van belang dat, nu de SP zo groot is in de samenleving, dat ook te zien is. Ze pleit daarom voor het benoemen van twee SP-vertegenwoordigers in de Sociaal Economische Raad (SER): "Ik heb hierover al met Marijnissen gesproken, maar die is niet van plan om te lobbyen voor zijn mensen. Maar ik vind dat je als SP je verantwoordelijkheid moet nemen en een kandidaat moet aanbieden."

Aanwezig SP-Kamerlid Paul Ulenbelt ziet weinig in het plan van de FNV-voorzitter: "De SP staat niet te trappelen om de SER in te gaan. Mensen met kennis van zaken moeten daar zitten. Ons geluid wordt voldoende gehoord. Met deelname aan de SER verander je de wereld niet."

Toekomst
Vanuit de zaal kwam nogal wat kritiek op de vakbond. Ze zou niet genoeg feeling hebben met haar achterban. Daarnaast zou ze zich sterker moeten maken voor mensen die buiten een CAO vallen, zoals flexwerkers. Ondanks alle kritiek blijft Jongerius vertrouwen houden in de toekomst van de vakbond. "Mensen willen altijd hun eigen positie verbeteren. Dat kun je beter samen doen."


 

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief