Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

De zaak-Wolfowitz in een notendop

15 mei 07

Vandaag buigt het bestuur van de Wereldbank zich over de toekomst van zijn president, de Amerikaan Paul Wolfowitz.

Wolfowitz' positie staat onder druk omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Hierdoor is de bank in een grote crisis beland.

Een kort overzicht.

Waardoor is Wolfowitz in opspraak geraakt?
Wolfowitz trad twee jaar geleden aan als president bij de Wereldbank. Zijn vriendin Shaha Riza werkte indertijd al bij de bank. Wolfowitz heeft hier wel melding van gemaakt, maar mengde zich vervolgens persoonlijk met de financiële afwikkeling van de zaak. Op zijn instructie kreeg Riza een forse salarisverhoging toen zij werd overgeplaatst. Het bestuur van de bank was hier niet van op de hoogte.

Wat maakt deze zaak zo zwaar?
De Wereldbank is verreweg de grootste internationale instelling die zich bezighoudt met de bestrijding van armoede. De bank wordt bestuurd door landen. De functie van Wolfowitz is te vergelijken met die van bestuursvoorzitter, die in overleg met de betrokken landen de grote lijnen uitzet. Onder zijn leiding heeft de bank meer werk gemaakt van de bestrijding van corruptie. Op die manier moeten armere landen beter invulling geven aan 'goed bestuur'. Er zijn grote twijfels of de bank zijn missie onder Wolfowitz nog wel kan uitdragen.

Hoe is deze zaak opgepakt?
Een speciaal panel onder leiding van de Nederlandse bewindvoerder bij de bank, Herman Wijffels, heeft de zaak de afgelopen weken onderzocht. Het panel is tot de slotsom gekomen dat Wolfowitz zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling en heeft nu aan het bestuur van de bank de vraag voorgelegd of Wolfowitz de bank moet blijven leiden. Dinsdag buigt het bestuur zich hierover. Als Wolfowitz wil, mag hij bij die bijeenkomst voor zijn zaak pleiten.

Wat nu?
Vooral Europese landen vinden dat Wolfowitz moet opstappen. Zelf voelt hij daar niets voor, ook al heeft hij toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt. Het bestuur kan Wolfowitz vragen op te stappen. Wolfowitz wordt echter gesteund door de Verenigde Staten, de grootste aandeelhouder van de bank. De VS kiezen volgens een oude afspraak ook de president van de bank, terwijl Europa de directeur van het IMF mag aanwijzen. Deze traditie is veel landen en ontwikkelingsorganisaties een doorn in het oog. Een mogelijke uitweg zou kunnen zijn dat Wolfowitz wel vertrekt, en dat de VS in ruil daarvoor zijn opvolger mogen aanwijzen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief