Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Tichelaar sluit wegsturen partijleider Bos niet uit

21 mei 07

PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar houdt er rekening mee dat het PvdA-congres in het najaar politiek leider Wouter Bos wegstuurt wegens de vorig jaar geleden verkiezingsnederlaag.

"Ik hoop van ganser harte dat zich daar geen richtingenstrijd ontwikkelt over de koers van de partij die men denkt op te kunnen oplossen door Wouters vertrek als partijleider te eisen. Zogenaamd schoon schip maken door één persoon weg te sturen", aldus Tichelaar in het juni-nummer van Opzij.

De fractievoorzitter zegt niet gerust te zijn over geluiden dat Bos zich zou moeten terugtrekken als partijleider. "Ik ben daar niet gerust over. Eerlijk gezegd nogal somber. Dat geldt voor de hele situatie in de PvdA van dit moment."

Tichelaar wijst op het recente vertrek van het partijbestuur, waardoor Bos de enige is die zich voor de verkiezingsnederlaag kan verantwoorden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar verloor de PvdA negen zetels.

Het wegsturen van de partijleider zou in de ogen van Tichelaar alleen maar tot nog grotere problemen leiden, zoals een verzwakking van de positie van Bos in het kabinet. Volgens de fractievoorzitter is er juist een grondig debat over de inhoudelijke koers van de partij nodig.

Bos betitelde maandagavond in Utrecht de uitspraken van Tichelaar een "beetje onhandig". Bos zei inmiddels Tichelaar te hebben gesproken die toen heeft aangegeven er spijt van te hebben dat hij voor verwarring heeft gezorgd. Volgens Bos zitten de fractievoorzitter en hij op een lijn. Hij wees er bovendien op dat de PvdA-leden hem in het kabinet hebben gekozen. Het is in de ogen van Bos nu vooral zaak dat zijn partij in het kabinet laat zien dat het belangrijke zaken kan realiseren.

In het interview levert Tichelaar ook stevige kritiek op de opstelling van Bos in het debat over de aanpak van topinkomens. Volgens Tichelaar heeft Bos "een lelijke steek laten vallen" door het te houden bij een moreel appèl op de grootverdieners. "Dat was inderdaad niet best, een ernstige inschattingsfout, een gebrek aan politieke intuïtie, dat heeft hij zelf toegegeven. Dat had ik beter gedaan", aldus de fractievoorzitter. Tichelaar bepleit in ieder geval een verhoging van het hoogste belastingtarief van 52 naar 56 procent.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief