Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Proef tegen vorming zwarte scholen

23 mei 07

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs begint een proef waarin een groep 'witte' ouders hun kinderen gezamenlijk naar een 'zwarte school' brengen.

Zo kan worden voorkomen dat allochtone kinderen, die vaker een leerachterstand hebben, oververtegenwoordigd blijven in deze basisscholen. Dat heeft Dijksma woensdag gezegd.

Tot nu toe hebben ongeveer 35 groepen van autochtone ouders spontaan met elkaar afgesproken dat zij hun kinderen naar een zwarte basisschool brengen. In de praktijk geeft dit vaak een sneeuwbaleffect. Andere autochtone ouders worden overgehaald om hun kind ook naar de school te brengen, waardoor segregatie in het onderwijs verdwijnt.

Staatssecretaris Dijksma wil dat gemeenten dit soort initiatieven gaan ondersteunen. In de vier grote steden komen daarvoor proefprojecten met subsidie voor bijvoorbeeld voorlichting aan ouders. Dijksma hoopt dat drie grote steden buiten de Randstad ook aan het project gaan meedoen. Er is sprake van segregatie in het onderwijs als een school veel meer autochtone leerlingen heeft dan er in de omringende wijk wonen.

Om meer 'zwarte' scholen 'gemengd' te krijgen, bekijkt Dijksma op dit moment hoe ouders het best kunnen worden ondersteund. De projecten hebben namelijk alleen een kans van slagen als ouders hun kinderen voor een langere tijd naar zo'n school sturen. Verder komt het voor dat gemeenten voorstander zijn voor de aanpak, maar dat de scholen zelf terugschrikken.

Uit onderzoek van het Instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum bleek eerder dit jaar dat een aanpak nodig is. In de helft van de 31 grootste steden van Nederland zitten autochtone en allochtone kinderen namelijk te weinig met elkaar in de klas. Bovendien neemt in deze gemeenten scheiding naar afkomst in het basisonderwijs toe.

Gemeenten en scholen zijn verplicht niet-vrijblijvende afspraken te maken om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Uit het onderzoek van Forum bleek echter dat veel gemeenten daar niet veel van verwachten. Als schoolbesturen niet willen meewerken, hebben de gemeenten te weinig middelen om hen te dwingen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief