Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Albayrak: illegalen nu snel uitzetten

25 mei 07

De pardonregeling voor een 'oude' groep asielzoekers gaat gepaard met de uitzetting van illegalen voor wie het pardon niet geldt maar die nog wel in Nederland worden opgevangen.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) zal het vertrek van mensen die "evident" niet onder de regeling vallen "snel ter hand nemen".

Dat kondigde Albayrak vrijdag aan nadat ze haar handtekening had gezet onder een akkoord met de gemeenten over de uitvoering van de pardonregeling. Het terugkeerproces van uitgeprocedeerde asielzoekers lag de afgelopen tijd vrijwel stil. Dat had te maken met de tijdelijke uitzetstop die half november vorig jaar inging in afwachting van een pardonregeling.

Die maatregel had ook effect op de uitzetting van asielzoekers die onder de nieuwe Vreemdelingenwet (na april 2001) zijn binnengekomen. Ook is er volgens Albayrak veel tegenwerking van gemeenten geweest bij het uitzetbeleid. Voorzitter Wim Deetman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betwistte dat.

Ook criminelen en oorlogsmisdadigers die vanwege hun achtergrond worden uitgesloten van de pardonregeling, worden uitgezet. Samenwerking met de gemeenten is daarbij volgens de staatssecretaris noodzakelijk. De nieuwe dienst Terugkeer en Vertrek is verantwoordelijk voor uitzettingen en zal gemeenten daarvan op de hoogte houden, aldus de bewindsvrouw.

Deetman en Albayrak toonden zich vrijdag zeer verheugd met het akkoord dat ze hebben gesloten. De opgeluchte VNG-voorzitter en burgemeester van Den Haag benadrukte dat gemeenten het vreemdelingenbeleid in de afgelopen jaren loyaal hebben uitgevoerd. Toch werden ze ook geconfronteerd met situaties waarin ex-asielzoekers niet konden worden uitgezet en daardoor op straat belandden.

Noodopvang was daardoor soms nodig, al wees Deetman erop dat daar in de meeste gemeenten geen sprake van was. Op grond van de nieuwe afspraken gaat hij ervan uit dat er in januari 2010 nergens meer noodopvang nodig is. Gemeenten hebben volgens Deetman wel een zorgplicht voor mensen.

Albayrak maakt zich daar geen zorgen over en erkende dat gemeenten bij wijze van uitzondering hulp moeten bieden aan mensen die in schrijnende situaties belanden. Voor de groep illegalen geldt volgens de staatssecretaris echter een vertrekplicht. "Voor hen geldt de zorgplicht niet", zei ze.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief