Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reactie Economische Zaken op bodemdaling

16 jun 07

Reactie Economische Zaken.

Hieronder een korte reactie.
E.e.a. is gebaseerd op de recente brief aan de Kamer van 31 mei

1. De totale bodemdaling bij Franeker in de periode 1988 tot september 2006 bedraagt bijna 22 cm?

Reactie EZ:
Uit metingen blijkt volgens onze laatste informatie (zie bijgevoegde Kamerbrief), dat de bodemdaling door gaswinning over de periode 1988 tot 2006 circa tien centimeter bedraagt.
Voor de prognose van de uiteindelijke bodemdaling is nog verdere studie nodig. De betrokken partijen (Vermilion en Frisia) werken op dit moment aan deze prognoses (NB. waarschijnlijk deze zomer gereed). Deze resultaten wacht de minister af en SODM kijkt hierbij kritisch mee. EZ heeft geen reden aan te nemen dat e.e.a. veel zal afwijken van de eerder genoemde cijfers maar wacht de rapportage af.

2. De rekenmodellen waar mee gewerkt wordt kloppen niet en geven misleidende informatie?

Reactie EZ:
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is een toezichthouder, die toetst of de bodemdaling die de gas- en zoutproducenten verwachten overeenkomt met feitelijke metingen. Als er afwijkingen zijn dan wordt vervolgens onderzocht hoe die te verklaren zijn. Meetregisters zijn openbaar en te vinden op
www.nlog.nl.
Hiermee zijn metingen transparant en door iedereen te raadplegen.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief