Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

FNV popelt om participatietop

19 jun 07

De vakcentrale FNV staat "te popelen" om tijdens de participatietop met het kabinet en werkgevers afspraken te maken om mensen die nu nog langs de kant staan, aan het werk te helpen.


Maar volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius is de vakbeweging "snel uitgepraat" over de betekenis van het ontslagrecht, waarover minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) ook wil praten.

De FNV is tevreden dat Donner "nu eindelijk" een datum en agenda voor de participatietop bekend heeft gemaakt. Jongerius wil graag afspraken maken met werkgevers en het kabinet over meer banen voor mensen, bijvoorbeeld voor werkloze ouderen die nu moeilijk aan de slag komen.

De FNV-voorzitter gaat er vanuit dat Donner tijdens het topoverleg niet een voorstel over versoepeling van het ontslagrecht op tafel zal leggen. Volgens haar mag de onenigheid over de
ontslagbescherming het succes van de top niet langer in de weg staan. Werkgevers dringen al tijden aan op een versoepeling van het ontslagrecht, maar volgens de vakbeweging leidt dat niet tot een grotere arbeidsparticipatie.

Volgens Jongerius liggen er met de aantrekkende economie nu juist kansen om vacatures te vervullen, zodat bedrijven de nodige productie kunnen maken, en de positie van mensen op de arbeidsmarkt te versterken. Daarvoor zijn volgens haar afspraken nodig over scholingsrechten en -fondsen, vrouwen met een deeltijdbaan die hun contract willen uitbreiden, en over het wegnemen van obstakels voor werkzoekende ouderen, mensen met gezondheidsproblemen of een 'verkeerde' achternaam.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief