Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Participatietop volgende week woensdag

19 jun 07

Het kabinet gaat volgende week woensdag met vakbonden en werkgevers om de tafel zitten om afspraken te maken over het aan het werk krijgen van zoveel mogelijk mensen.

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken heeft dat volkomen onverwacht bekend gemaakt.Ook het ontslagrecht staat op de agenda van de participatietop.

Tot dusver verhinderde dit onderwerp het doorgaan van de top, omdat zowel kabinet als sociale partners er sterk verdeeld over waren. Maar Donner heeft in gesprekken de afgelopen dagen de indruk gekregen dat het ontslagrecht een vruchtbare uitkomst van de top niet in de weg zal staan. Donner toonde zich blij dat de top nu toch doorgaat.

De mededeling van de CDA-minister kwam vandaag enkele minuten voor het Tweede Kamerdebat over het beleidsprogramma van het kabinet. In dat beleidsprogramma staat dat er deze regeerperiode 200.000 mensen extra aan de slag moeten komen. De oppositie wees er de afgelopen dagen op dat dit doel niet te verwezenlijken lijkt zonder afspraken met de sociale partners. Ook de regeringsfracties uitten hun wrevel over het uitblijven van de participatietop.

Premier Jan Peter Balkenende en vicepremier Wouter Bos zijn dan ook blij dat het op de valreep alsnog gelukt is een top te organiseren, waarbij ook het gevoelige thema ontslagrecht aan de orde kan komen. Balkenende wilde niet op de inhoud vooruitlopen, maar noemde het "goed dat het nu deze kant op gaat". PvdA'er Bos is vooral "heel blij voor mensen die thuis zitten zonder werk en die we nu aan een baan gaan helpen".

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakcentrale FNV zijn verheugd. VNO-NCW "heeft er alle vertrouwen in" dat de top zal leiden tot goede afspraken over versoepeling van de arbeidsmarkt. FNV-voorzitter Agnes Jongerius staat "te popelen" om meer mensen aan het werk te helpen, maar denkt over het ontslagrecht snel uitgepraat te zijn.

De onenigheid over het ontslagrecht was de afgelopen weken het belangrijkste struikelblok voor de participatietop. Volgens de werkgeversorganisaties is het alleen mogelijk grote hoeveelheden extra banen te scheppen als het ontslagrecht wordt versoepeld. Door de huidige ontslagbescherming, met zijn hoge vergoedingen voor ontslagen personeel, werkt volgens de werkgevers de arbeidsmarkt niet goed. Maar de vakbonden voelden er tot dusver niets voor om over een aanpassing van het ontslagrecht te praten. In het kabinet kregen zij steun van de ministers van PvdA en ChristenUnie, waardoor er ook sprake was van een politieke patstelling.

Bos onderstreepte donderdag nog eens dat de participatietop over meer gaat dan alleen de ontslagvergoeding. "Ontslagrecht zegt op zich weinig. Het gaat om de verbetering en modernisering van het ontslagrecht, om bureaucratie, de hoogte van de gouden handdrukken."

Donner bleef vaag over de vraag wat de afgelopen dagen voor een doorbraak heeft gezorgd. "Alles moet zijn tijd hebben", glimlachte hij. CNV-voorzitter René Paas waarschuwde al vast voor overspannen verwachtingen. Paas begrijpt niet waar het optimisme van Donner plotseling vandaan komt.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief