Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Oppositie uit kritiek op kabinetsbeleid

19 jun 07

De oppositiepartijen hebben veel kritiek op de 74 voorgenomen kabinetsdoelen. Een overzicht van de reacties.

D66: 'kabinet laat grote thema's liggen'

Volgens D66-leider Alexander Pechtold laat het kabinet grote thema's liggen en verzandt het in klein lief en leed. Pechtold mist in het beleidsprogramma van het kabinet de ambitie om de economie te hervormen. "Nederland is nog lang niet af." Hij pleitte onder meer voor het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, het beperken van de hypotheekrenteaftrek en een substantiële lastenverlichting. Ook de uitwerking van het milieubeleid stokt, aldus Pechtold.

Pechtold bekritiseerde verder het "ouderwetse paternalisme" van het kabinet. Dat heeft volgens hem ten onrechte de illusie dat met gedragscodes maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost.

Partij voor de Dieren: 'teleurgesteld'

De Partij voor de Dieren is teleurgesteld in het beleidsprogramma van het kabinet, omdat het nauwelijks meetbare of concrete doelstellingen bevat. Daarnaast staat er niets in over de bio-industrie en het dierenleed, dat daar volgens de partij plaatsvindt.

Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren betitelde het beleidsprogramma als "een prentenboek". Volgens haar doet het kabinet veel te weinig aan het verbeteren van het dierenwelzijn of het stimuleren van duurzame landbouw. Het kabinetsstreven in 2011 vijf procent van de stallen duurzaam en diervriendelijk te laten zijn, kon Thieme ook niet enthousiast
maken. "Dan geldt het nog altijd voor 95 procent niet."

GroenLinks: 'vervuiling milieu gaat gewoon door'

Onder het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie gaat de vervuiling van het milieu gewoon door. Dat betoogde GroenLinks-leider Femke Halsema vandaag tijdens het debat over het beleidsprogramma van het kabinet. Halsema wees op de uitbreiding van luchthaven Schiphol, het uitstel van de kilometerheffing, meer asfalt en nieuwe kolencentrales. Uit onvrede over het beleidsprogramma presenteerde GroenLinks een alternatief plan. Daarin staan voorstellen om onder meer milieuvervuiling tegen te gaan, zoals hogere milieubelasting, meer geld voor het openbaar vervoer en stimulering van duurzame energie.

VVD: 'financieel tekort gaat oplopen'

Volgens VVD-leider Rutte komt het kabinet in het beleidsprogramma "met allemaal kleine leuke plannetjes om het gebrek aan daadkracht toe te dekken".

De VVD-leider vindt dat het kabinet bij belangrijke onderwerpen de keuzes uit de weg gaat. Zo is het onduidelijk hoe het de vacatures in de zorg en het onderwijs gaat aanpakken of de wachtlijsten voor de kinderopvang gaat oplossen. Ook steekt het kabinet "nul euro" extra in wegen en spoor. Rutte lanceerde het plan om pensioenfondsen mee te laten investeren in het verbeteren van het wegennet.

Felle kritiek had de VVD-leider op het financiële beleid van het kabinet. In tijdens van economische hoogconjuctuur zou het er alles aan moeten doen om het financieringstekort weg te werken, maar in werkelijkheid laat het het tekort oplopen. "De zon schijnt, het dak is stuk en Balkenende en de zijnen liggen in de tuin te zonnen."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief