Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Europese grondrechten moeten wettelijk bindend zijn'

19 jun 07

Een nieuw EU-verdrag moet de Europese grondrechten wettelijk bindend maken. Dat zei voorzitter van het Europees Parlement Hans-Gert Pöttering vandaag.


Het liefst ziet hij dat het zogeheten Handvest van Grondrechten in het verdrag zelf staat. Tegenover de Nederlandse wens om slechts naar dit handvest te verwijzen, staat hij echter niet per se afkeurend. Zijn mening hierover "hangt af van de gehele overeenkomst" tussen de
lidstaten.

Pöttering is verder tegen het voorstel van Nederland om nationale parlementen meer mogelijkheden te geven wetsvoorstellen van de Europese Commissie te blokkeren. Dat zou moeten gebeuren door een zogenoemde rodekaartprocedure. De voorzitter zou liever een "positieve draai" aan dit plan geven. Parlementen zouden de Commissie dan kunnen oproepen met een voorstel over een bepaald onderwerp te komen.

De Duitser wees er daarbij op dat vertegenwoordigers van zowel het Europees Parlement als van de nationale parlementen het er onlangs op een bijeenkomst over eens waren dat dit een beter idee is dan dat van de Nederlandse regering. De voorzitter van het Europees Parlement zei sowieso geen voorstander te zijn van directe invloed van de nationale parlementen op de Europese besluitvorming. "Het is een van hun hoofdtaken om hun regering als lid van de Raad van de Europese Unie te controleren." In die raad komen de ministers van de lidstaten bijeen.

Pöttering liet zich verder bijzonder kritisch uit over de wens van Polen om een zwaarder gewicht te krijgen in de weging van stemmen bij besluiten van de EU-ministers. Die eis is volgens hem
strijdig met afspraken met vorige regeringen van dat land. "Als Polen hierop blijft aandringen, brengt het de Europese Unie in een diepe crisis."

Donderdag komen de regeringsleiders van de EU in Brussel bijeen om de afgewezen Europese grondwet iets aan te passen. Franse en Nederlandse kiezers verwierpen die twee jaar geleden tijdens een referendum.

(Bron: ANP)

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief