Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Akkoord over extra banen, maar niet over ontslagrecht

27 jun 07

Kabinet, gemeenten, vakbonden en werkgeversorganisatie zijn het woensdag tijdens de particiaptietop eens geworden over maatregelen om 200.000 langdurig werklozen aan de slag te helpen.

Maar over het grootste twistpunt tussen sociale partners, de modernisering van het ontslagrecht, is geen akkoord bereikt. Het kabinet gaat daar nu zelf over beslissen.

De werkgevers, die sterk aandringen op een hervorming van het ontslagrecht, rekenen erop dat het kabinet snel met een voorstel komt om de gouden handdrukken aan banden te leggen. Voor hen is dat een "ontbindende voorwaarde" om mee te werken aan het akkoord.

Vorige week lekte uit dat de meest betrokken ministers het eens zijn over een plan om ontslagvergoedingen voor hogere inkomens tot een jaarsalaris te beperken en voor de lagere inkomens maximumbedragen te hantereren. Voor lagere inkomens zouden maxima gaan gelden van 75.000 euro voor personen onder de 40 jaar en van een ton voor 40-plussers.

Voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV noemde dit plan woensdag "onrechtvaardig". Volgens haar zijn de maximumbedragen die het kabinet wil gaan hanteren te laag. Jongerius wilde niet zeggen wat zij wel een rechtvaardig plafond vindt.

Ondanks het blijvende meningsverschil over het ontslagrecht toonden alle partijen zich na de participatietop tevreden over de uikomsten. Om het doel van 200.000 extra banen te bereiken, komen er loonkostensubsidies en extra middelen voor scholing. Ook worden voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt gesubsidieeerde banen mogelijk. Dit alles wordt grotendeels betaald met geld dat daarvoor in het regeerakkoord beschikbaar is gesteld.

Ook de gemeenten spelen een belangrijke rol bij de plannen. Zij mogen hun budgetten voor bijstand inzetten om banen te subsidiëren. Staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken maakte daarover al eerder afspraken met de gemeenten.

Premier Jan Peter Balkenende was woensdag blij met het akkoord. Hij sprak van een succes en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Ook minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken was in zijn nopjes. "De verschillen in opvattingen hebben het resultaat niet in de weg gestaan."

Jongerius zei "trots" te zijn op de punten die de FNV heeft weten binnen te halen. Ze is blij dat "het gezonde verstand" de overhand had, zodat de participatietop niet ontaardde in geruzie over het ontslagrecht.

Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW bleef hameren op de noodzaak het ontslagrecht aan te passen. Hij wees erop dat het huidige, uit 1945 daterende stelsel bureacratisch is en dat de gouden handdrukken bedrijven te veel geld kosten. Het uitgelekte kabinetsplan om maximumbedragen te hanteren, is voor de werkgevers goed bespreekbaar.

In de Tweede Kamer werd woensdag verdeeld gereageerd op de uitkomsten van de top. Het CDA spreekt van "veelbelovende afspraken", maar roept het kabinet op goed naar het ontslagrecht te kijken. Ook de PvdA is tevreden. Ze roemt de extra aandacht voor bijzondere groepen als vrouwen, ouderen en jongeren. Ook de ChristenUnie is ingenomen met maatrgelen voor deze groepen, maar vindt dat de positie van arbeidsgehandicapten te weinig aan bod komt in het akkoord.

Volgens oppositiepartij VVD is er sprake van een schijnakkoord, waarin "leuke dingen" zijn afgesproken, maar waarin het heikele onderwerp van het ontslagrecht is doorgeschoven. De SP is juist blij dat er niets is afgesproken over het ontslagrecht. GroenLinks mist harde doelstellingen in het akkoord.

(Bron: ANP)

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief