Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Overzicht van de belangrijkste afspraken werktop

27 jun 07

- In 2010 moet 70 procent van de beroepsbevolking aan de slag zijn. Dat betekent 200.000 extra mensen aan het werk moeten. Werkgevers hebben daarvoor een plan op tafel gelegd, maar eisen in ruil daarvoor dat het kabinet het ontslagrecht zal versoepelen.

- In het bijzonder moeten vrouwen meer aan de slag. Vanaf volgend jaar gaat een taskforce onder meer deeltijders stimuleren meer uren per week te gaan werken.

- De mogelijkheid voor gemeenten wordt verruimd om bijstandsgeld in te zetten als loonsubsidie, zodat werkgevers toch werklozen aannemen die ze anders niet in dienst zouden nemen. Voor mensen voor wie een 'normale' baan onbereikbaar blijft, komt de gesubsidieerde arbeid terug.

- Het kabinet bekijkt de mogelijkheid om via een wetswijziging mogelijk te maken dat WW-uitkeringen ook als loonsubsidie worden ingezet. Ook komen er 10.000 zogenoemde (gesubsidieerde) brugbanen voor deels arbeidsongeschikten die anders heel moeilijk aan de slag komen.

- Werkgevers en de vakbeweging gaan in cao's afspreken dat meer wordt geïnvesteerd in scholing van personeel, ook in oudere werknemers. Daarvoor wordt onder meer een beroep gedaan op de zogeheten Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen van sociale partners.

- Het kabinet wil voor jongeren tot 27 jaar een leerwerkplicht invoeren. Sociale partners hebben toegezegd daarvoor meer banen te creëren, waarbij jongeren desnoods al werkend een diploma kunnen halen.

- Het kabinet heeft 1,2 miljard euro beschikbaar gesteld om onder meer met lastenverlichting, meer en tot op latere leeftijd werken aantrekkelijker te maken. Daarnaast is er 280 miljoen euro gereserveerd voor participatie aan de onderkant en armoedebestrijding.

(Bron: ANP)

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief