Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hoon tussen voor- en tegenstanders EU-verdrag

27 jun 07

De voor- en tegenstanders in de Tweede Kamer bleven woensdag lijnrecht tegenover elkaar staan in het debat over een nieuw Europees verdrag.

Zoals verwacht wezen alleen de SP en de PVV het onderhandelingsresultaat af dat zaterdag op de Europese top werd bereikt. Het verzet leverde soms de hoon op van andere partijen.

CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel noemde de SP de StagnatiePartij en de PVV de Partij voor de Verkwanseling van de Vrijheid. Ormel werd op zijn beurt door D66-Kamerlid Alexander Pechtold aangevallen, die hem verweet precies hetzelfde te zeggen als bij het grondwettelijk verdrag van twee jaar geleden. D66 steunt het verdrag maar wilde liever verder gaan: "het glas is halfvol".

Net als de tegenstanders SP en PVV willen ook voorstanders D66 en GroenLinks een referendum over het nieuwe verdrag. De andere partijen wachten het advies van de Raad van State af, waaruit moet blijken of het nieuwe verdrag een grondwettelijk karakter heeft.

Volgens de SP is nu al duidelijk dat dit zo is. "De verwijzing naar de grondrechten is juridisch bindend. Het bewijs is dat Groot-Brittannië hierop een uitzondering heeft afgedwongen", aldus SP'er Harry van Bommel.

De SP is ertegen dat Nederland het vetorecht kwijtraakt op het gebied van onder meer justitiezaken en energie. Wel wil de SP bijvoorbeeld één Europees asielbeleid, maar dat moet lidstaten niet afgedwongen worden, aldus Van Bommel. De meeste andere partijen vinden dat onzin en wezen erop dat op vrijwillige basis nauwelijks afspraken te maken zijn over grensoverschrijdende kwesties.

CDA en PvdA complimenteerden het kabinet en vinden dat het nieuwe verdrag dankzij de onderhandelingen ontdaan is van grondwettelijke aspecten. PvdA-Tweede Kamerlid Luuk Blom herhaalde dat zijn partij weliswaar conform haar verkiezingsprogramma voorstander is van een referendum, maar dat zij zich houdt aan de afspraken in het regeerakkoord. Na het advies van de Raad van State zal de partij een knoop doorhakken, aldus Blom.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief