Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Geef aanvallers ex-moslim Jami de maximumstraf (column Afshin Ellian in Elsevier)

6 aug 07

Het is zaterdag 4 augustus 2007. Hij liep rustig een supermarkt uit. Ja, ex-moslims moeten ook boodschappen doen. En dat doen ze niet in een geheimzinnige ondergrondse winkel, maar gewoon in een openbare, voor ieder toegankelijke supermarkt.

Ik weet niet waar hij met zijn gedachten was. Misschien dacht hij aan zijn boek. Of het mooie weer. Vergis je niet: ex-moslims kunnen ook genieten van het mooie weer. Het weer is ook openbaar en toegankelijk voor een ieder.

Vrij
Ondanks de dreigementen van Allah, zijn zonen en zijn salafistische handlagers is de publieke ruimte, de ruimte waarbinnen wij ons vrij mogen bewegen. De staat is in het leven geroepen om voor allen die vrijheid te waarborgen.

Het is zaterdag 4 augustus 2007. Wij zijn nu in Voorburg dicht bij de juridische hoofdstad van de wereld. De rechtsorde van de wereld begint in Den Haag: het Permanente Strafhof voor de vervolging van de oorlogsmisdadigers en misdadigers tegen de menselijkheid, het Joegoslavië-Tribunaal en het Internationale Hof van de Verenigde Naties.

Wat ben ik trots op ons land ! Wij zijn in staat de internationale rechtsorde te representeren.

Het is zaterdag 4 augustus 2007. Er lopen drie jongens naar hem toe. Het gebeurt razendsnel. Hij hoorde: 'Kanker jood, kankerhomo, kankerlandverrader, wat zit jij te lullen over islam en profeet Mohammed.'

Bloed
Voordat enige respons kan komen, ligt Ehsan Jami op de grond. Ineens werd alles zwart. Hij voelde en zag bloed. Benen en voeten zijn handige wapens waarmee de aanvallers nog een paar keer stevig kunnen natrappen.

En dan vallen ze ook een vriendin aan die toevallig was meegegaan naar de supermarkt. Wat is zaliger dan aan het haar van een weerloos meisje te trekken. Het wijst naar de mannelijke suprematie. Mishandeling van een meisje voor de ogen van de ander! Hum, dat geeft een gewelddadige islamist zo'n heerlijk gevoel. En als hij echt een islamist is, dan weet hij dat zijn imam erg trots op hem is.

Het is zaterdag 4 augustus. Zodra de lafhartige krijgsheren merken dat de politie is gebeld, verdwijnen ze. Twee jonge Marokkanen en een Somaliër met baard hebben Ehsan Jami, oprichter van het ex-moslimcomité en PvdA-raadslid in Leidschendam-Voorburg, zwaar mishandeld.

Van Gogh
Dit is de derde keer dat Jami door moslims wordt mishandeld. Waarom is hij een makkelijke prooi geworden voor de gewelddadige moslimjongeren? Omdat hij onbewaakt in de publieke ruimte verschijnt. Terwijl al twee weken bekend was dat zijn adres en telefoonnummer op een islamitische website circuleerden. Zo heeft Jami mij verteld. Wat zijn wij toch vergeetachtig: was Theo van Gogh niet in Nederland vermoord?

Het is nog steeds zaterdag 4 augustus. Vanuit het politiebureau belt Ehsan mij. Wat zeg je op dat moment? Wat moest ik zeggen tegen een 22-jarige jongen die voornamelijk in een Europees land is opgegroeid? Moest ik hem zeggen welkom in Gaza, Teheran en Caïro, waar op klaarlichte dag andersdenkenden worden vermoord en de staat niets doet?

Wat zeg je tegen een mishandelde jonge politicus die lid is van een regerende partij? Waarom hebben zijn partijgenoten hem in de steek gelaten? Wouter Bos heeft hem niet gebeld. Ella Vogelaar evenmin. De minister die zichzelf tot de minister voor islamitische zaken heeft verheven, belt hem nooit en doet in het openbaar geen enkele uitspraak over dit soort zaken.

Moraal
Waar zijn de moraal en het verantwoordelijkheidsbesef gebleven? Waar zijn de vaderlandslievende, moreel gedreven ambtenaren gebleven? De drie geweldenaars mogen worden verdacht van mishandeling met voorbedachten rade (artikel 301 Wetboek van Strafrecht). Als deze feiten worden bewezen, dan handelden ze met voorbedachten rade: 'Voorbedachten rade wijst op een moment van kalm overleg, van bedaard nadenken voorafgaand aan de uitvoering.'

Er was immers geen enkele reden om Jami aan te vallen. Er was ook geen sprake van een bijzondere vorm van gemoedstoestand. Bovendien is hier geen sprake van een eenvoudige vorm van mishandeling of een vorm van mishandeling die onder bijzondere omstandigheden heeft plaatsgehad. De maximumstraf voor dit delict is vier jaar cel. Wordt dit bewezen dan dient de rechter, gelet op de feiten en omstandigheden, de maximumstraf uit te spreken.

Straatterroristen
De politie en inlichtingendiensten moeten deze vragen beantwoorden: Waar komen die jongens vandaan? Zijn het straatterroristen of zijn ze in een Haagse moskee geradicaliseerd? Moeten we voor meer straatterroristen vrezen die zich politiek geëngageerd voelen? Wilden ze daarmee de samenleving angst aanjagen?

Als de antwoorden op deze vragen bevestigend zijn, dan zijn we bij het terroristische oogmerk waarvoor de gevangenisstraf met de helft mag worden verhoogd. Ehsan Jami is inmiddels een symbool geworden voor de godsdienstvrijheid: vrijheid om te geloven, niet te geloven of van geloof te veranderen.

Wie dit vrijheidsfundament van onze rechtsorde wil vernietigen, moet niet gaan rekenen op enige vorm van sympathie of medelijden. We kunnen niet de hoofdstad van de internationale rechtsorde zijn, wanneer we niet in staat zijn een prominente Nederlander in en buiten Den Haag beschermen.

We mogen Jami niet in de steek laten. Kom op voor het Jami-recht op een veilig bestaan in Nederland.

Afshin Ellian

(Bron: Elsevier)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief