Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reactie van minister Vogelaar op uitspraken Wilders

8 aug 07

Hieronder de reactie die minister Vogelaar van Integratie namens het kabinet heeft gegeven op de uitspraken van Wilders:

"Het moet volstrekt duidelijk zijn dat het verbieden van de Koran in Nederland voor het kabinet niet aan de orde is en dat in de toekomst ook niet zal zijn. In Nederland hebben we godsdienstvrijheid.

De overheid treedt wel op tegen mensen die hun religie of heilig boek misbruiken en de grenzen van de rechtsstaat overtreden, bijvoorbeeld door geweld te hanteren of door aan te zetten tot haat.

Als minister van Wonen Wijken en Integratie betreur ik de oproep van de heer Wilders om de Koran te verbieden. Die oproep is beledigend voor de overgrote meerderheid van de moslims in Nederland en daarbuiten, moslims die het aanzetten tot haat en geweld resoluut verwerpen. Deze oproep van Wilders is schadelijk voor de verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving, doordat ze één bevolkingsgroep in een kwaad daglicht stelt en en de kloof tussen moslims en niet-moslims zou kunnen vergroten. Daarnaast draagt de oproep bepaald niet bij aan aan een klimaat van verdraagzaamheid in het algemeen.

In mijn beleid maak ik mij sterk voor de integratie van alle burgers in de Nederlandse samenleving, ongeacht hun cultuur of religie. Ik kies daarom voor wat ons bindt: onderwijs, werk en een toekomst voor onze kinderen. En ik wil dat de islam in Nederland wordt behandeld als alle andere religies. Tegelijkertijd zal ik misstanden aan de kaak blijven stellen, ook als mensen die legitimeren op grond van hun geloof ."

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief