Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Onderscheid maken bij aanpak topinkomens semioverheid'

5 sep 07

De overheid moet met duidelijke regels komen voor topsalarissen bij de semioverheid, maar ze moet daarbij wel rekening houden met de verschillen in deze sector.

Een commissie onder leiding van oud-VVD-leider Hans Dijkstal stelt dat in een advies aan het kabinet.

Het strengst moeten de regels worden voor bestuurders in sectoren die overwegend met publiek geld worden gefinancierd, zoals onderwijsinstellingen, cultuur en media, aldus de commissie. Zij zouden nooit meer mogen verdienen dan de minister-president, tenzij er gegronde redenen zijn om daarvan af te wijken.

Wat minder strenge regels moeten er komen voor instituten als De Nederlandsche Bank en zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen. Zij zouden zelf een beloningscode moeten vaststellen, die de minister vervolgens moet goedkeuren.

Organisaties als woningcorporaties en het openbaar vervoer, die wat verder van de overheid afstaan, moeten alleen verplicht worden de topsalarissen openbaar te maken, vindt Dijkstal.

Energieleveranciers rekent Dijkstal niet tot de semipublieke sector, omdat deze bedrijven geprivatiseerd zijn. "Daar moet de overheid zich niet mee bemoeien."

Volgens Dijkstal moeten de voorstellen van zijn commissie alleen gelden voor nieuwe contracten. Ook zijn ze alleen van toepassing op bestuurders, en niet op professionals, zoals tv-presentatoren of chirurgen.

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, die het advies woensdag in ontvangst nam, sprak van "een prima uitgangspunt". Ze verwacht wel dat binnen het kabinet nog discussie ontstaat over de vraag voor welke sectoren de zwaarste regels moeten gelden. In het regeerakkoord staat dat voor de hele semipublieke sector het salaris van de minister-president het maximum dient te zijn. Dat maximum gaat ook gelden voor ambtenaren in de publieke sector, zoals Dijkstal eerder adviseerde. Het kabinet zal hierover binnenkort een voorstel naar de Tweede Kamer sturen, zei Ter Horst.

Regeringsfractie CDA reageert positief op het advies. Tweede Kamerlid Marleen de Pater noemt de structuur die Dijkstal heeft bedacht helder. Wel vraagt ze zich af of zorg- en welzijnsinstellingen niet in de strengste categorie thuishoren. "Die worden weliswaar niet met belastinggeld gefinancierd, maar wel met premies die iedereen moet afdragen. We zullen daar in de fractie nog eens goed naar kijken."

Ook de VVD stemt op hoofdlijnen in met het advies. Volgens Kamerlid Brigitte van der Burg is het goed regels te stellen, maar die kunnen nooit absoluut zijn. "Je moet ook rekening houden met de realiteit van de arbeidsmarkt."

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent vindt het advies van Dijkstal niet ver genoeg gaan. Zij vindt dat het salaris van de premier voor de hele semioverheid als maximum moet gelden. De SP noemt de regeling "gatenkaas, met allerhande mogelijkheden om toch bakken met belastinggeld uit te geven aan megasalarissen".

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief