Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Wilders noemt minister Vogelaar 'knettergek'

6 sep 07

Fractieleider Geert Wilders van de PVV heeft minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer "knettergek" genoemd.

Aanleiding daarvoor waren uitspraken van de bewindsvrouw over de islam half juli in dagblad Trouw.

Ze stelde daarin dat de islamitische cultuur zich zo diepgaand in de Nederlandse samenleving nestelt dat hier op den duur gesproken kan worden van een joods-christelijke-islamitische traditie. Wilders vindt dat Vogelaar haar uitspraken moet terugnemen. Doet ze dat niet, dan zegt de PVV het vertrouwen in haar op, zo waarschuwde Wilders. Volgens hem heeft de minister de Nederlandse cultuur verraden.

Wilders greep het debat over een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over islamitisch activisme ook aan om opnieuw te pleiten voor een verbod op de Koran in Nederland. Hij betitelde het voor moslims heilige geschrift als een extremistisch boek dat aanzet tot haat en oproept tot moord.

Wilders stelde dat een verbod niet in strijd is met de grondwet, die vrijheid van godsdienst en meningsuiting garandeert. Door de Koran te verbieden, zal de vrijheid van godsdienst volgens hem juist toenemen. De andere fracties bestreden dit.

De PvdA riep het kabinet op het overleg met de Nederlandse moslimgemeenschap op de helling te zetten. De huidige gesprekspartners zijn volgens de regeringsfractie niet representatief voor de vele verschillende geluiden van de Nederlandse moslims. Volgens PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem zijn liberale en progressieve moslims niet vertegenwoordigd in de contactorganen.

De VVD wil imams die de grondwet verwerpen de Nederlandse nationaliteit afpakken. Zonder hun paspoort kunnen haatzaaiende islamitische voorgangers vervolgens het land worden uitgezet, zei Kamerlid Halbe Zijlstra van de oppositiepartij. De liberalen willen ook dat moskeeën met radicale imams worden gesloten.

In de Kamer klonk opnieuw kritiek op het volgens sommige fracties eenzijdige WRR-rapport, dat vorig jaar april al verscheen. Zo is de VVD "verbijsterd" over het stuk, omdat het zo weinig wetenschappelijk is. Volgens de SGP is het rapport ongefundeerd optimistisch. "De W van 'wetenschappelijk' is ingeruild voor de W van wensdenken", zei SGP'er Kees van der Staaij.

De WRR betoogt in het rapport dat de veelgehoorde constatering dat de islam principieel strijdig is met democratie en mensenrechten onjuist is. Ook bepleit de raad dat Nederland en de Europese Unie gesprekken aangaan met bijvoorbeeld de radicale beweging Hamas in de Palestijnse gebieden.


(Bron: ANP)

 

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief