Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Crisismaatregelen tegen lerarentekort kosten 1,1 miljard

12 sep 07

Om het dreigend tekort aan leraren het hoofd te bieden, zal minister Ronald Plasterk (Onderwijs) met crisismaatregelen moeten komen. Daarvoor is jaarlijks 1,1 miljard euro nodig.

Dat heeft Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de commissie tegen het lerarentekort, woensdag gezegd. Volgens hem is het probleem enorm. Zijn commissie schat dat de komende zeven jaar drie kwart van alle leraren het onderwijs zal verlaten. Veel leraren lopen tegen hun pensioen aan, andere zullen kansen zoeken in het bedrijfsleven.

Juist in achterstandswijken, waar veel van de leraren wordt gevraagd, dreigt het grootste tekort. Rinnooy Kan stelt voor een aantal "crisismaatregelen" te nemen. Hij roept bedrijven op leraren te leveren. Zo kunnen oudere werknemers hun opgedane kennis prima in scholen kwijt. Verder "moeten er weer promoveerde leraren in de middelbare school komen", stelt hij.

Ook wil Rinnooy kan het huidige bestand aan leraren beter inzetten. Zij moeten minder tijd kwijt zijn aan taken naast het les geven. Docenten die in deeltijd werken, moeten meer uren maken. En is het een goede zaak als docenten later met pensioen gaan.

Naast deze noodmaatregelen is het vooral belangrijk om het beroep van leraren aantrekkelijker te maken. Evenals soortgelijke commissies voor hem, adviseert Rinnooy Kan leraren fors meer te gaan betalen. Banen in het onderwijs leveren ten minste 10 procent minder loon op dan even zware functies in bedrijven.

Rinnooy Kan vindt onder andere dat leraren die hoger zijn opgeleid, meer moeten verdienen. Daarom moeten er in het onderwijs salarisschalen komen die samenhangen met het opleidingsniveau van de leerkracht. Ook vakleraren waaraan een tekort is, moeten meer vangen dan hun minder schaarse collega's.

De commissie is echter ook streng voor docenten. Zij moeten in het vervolg alleen loonsverhoging krijgen als zij goed lesgeven. Rinnooy Kan eist daarnaast dat zij zich tijdens hun carriere blijven bijscholen. Hij wil daarvoor 70 miljoen euro uittrekken. De kwaliteit van de leraaropleiding moet onder andere omhoog door de leren van soortgelijke studies in andere Europese landen.

Leraren moeten zich bovendien beter organiseren in een beroepsgroep. Deze club moet op landelijk niveau meepraten over problemen in het onderwijs. Maar binnen de scholen zelf zouden leraren meer inspraak moeten krijgen, vindt de commissie.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief