Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Onderwijsbonden tevreden over aanpak lerarentekort

12 sep 07

De onderwijsbonden reageren positief op de voorstellen van de commissie-Rinnooy Kan om het dreigende tekort aan leraren het hoofd te bieden.

De Algemene Onderwijsbond (AOb)noemt het rapport "een overwinning voor het onderwijs". CNV Onderwijs benadrukt dat het "goede advies" nu vraagt om actie en vooral extra geld van de overheid.

"De regering voerde jarenlang een zes-min onderwijsbeleid en kan nu op basis van een voortreffelijke rapport een kwaliteitsslag maken", zegt AOb-voorzitter Walter Dresscher. Hij vindt dat het rapport van Rinnooy Kan een ommekeer markeert in de manier waarop er tegen het leraarsvak wordt aangekeken.

Een beter salaris, meer loopbaanmogelijkheden en meer invloed van de leerkracht op het onderwijs zijn goed voor de status van het vak, oordeelt Dresscher. Ook hij vindt dat de politiek nu door moet pakken en met geld over de brug moet komen. De werkgevers roept hij op om bij cao-onderhandelingen meer ruimte te bieden.

Marleen Barth, voorzitter van CNV Onderwijs, staat achter een andere manier van belonen in het onderwijs, maar wil niet terug naar vroeger toen de inschaling van de leraar helemaal afhankelijk was van de genoten opleiding. Ook vindt ze dat Rinnooy Kan wel veel nadruk legt op een betere organisatie om de werkdruk te verlagen, terwijl er in haar ogen ook gewoon veel meer leraren nodig zijn.

Ook de werkgevers in het onderwijs en schoolleiders in het basisonderwijs reageren instemmend op het rapport, dat ze graag helpen uitvoeren. Wel vinden ze dat er niet getornd kan worden aan de eigen verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en moet er ook volgens hen veel meer geld komen. Betere arbeidsvoorwaarden zullen het aanzien van het vak ten goede komen.

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), waarin werkgevers en werknemers samenwerken, wijst op de veertig regionale platforms waarbinnen schoolbesturen en lerarenopleidingen bekijken hoe het staat met de behoefte aan leraren. Deze platforms zouden een deel van de aanbevelingen van Rinnooy Kan, die ook inzet op regionale afstemming, kunnen uitvoeren.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief