Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Onderwijsmanagers maken zich vooral zorgen over lerarentekorten en kwaliteit

12 sep 07

Uit de Enquête Onderwijspersoneel van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) blijkt dat 85 procent van de ondervraagde managers en personeelsfunctionarissen van het voortgezet onderwijs en de bve-sector de komende jaren een lerarentekort verwacht.

Ook maakt 69 procent van de respondenten van alle onderwijssectoren zich zorgen over de kwaliteit. Van alle 2600 ondervraagden vindt 59 procent dat de salarissen structureel moeten stijgen. Ruimte voor scholing en opleiding en betere arbeidsomstandigheden zijn de belangrijke voorwaarden om de kwaliteit te bewaken. Het onderzoek is uitgevoerd door ResearchNed.

Personele tekorten
Naast verwachte lerarentekorten door het voortgezet onderwijs en de bve-sector, verwacht respectievelijk 65 en 45 procent van de respondenten van het hoger en primair onderwijs een lerarentekort. Verder denkt de helft van directeuren primair onderwijs een schoolleiderstekort te krijgen.

Om het tij te keren is naast de salarisverhoging 61 procent van de ondervraagden voor een sterkere regionale samenwerking. De bve-sector en het hoger onderwijs denken verder meer instroom vanuit het bedrijfsleven nodig te hebben. In het voortgezet onderwijs en de bve-sector stelt de helft van de respondenten zich op het standpunt dat zij efficiënter moeten werken om het personeelstekort op te vangen.

Kwaliteit
Over de kwaliteit van onderwijspersoneel maakt 69 procent van de respondenten zich zorgen. Daarom hechten zij veel belang aan professionalisering, betere arbeidsomstandigheden, een aangepaste arbeidsorganisatie en meer opleiding en scholing.

De onderwijsinstellingen zeggen zelf veel te investeren in personeelsbeleid. Bijna alle instellingen houden functioneringsgesprekken. Tweederde van de respondenten geeft aan dat de meeste medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan hebben. Ook zijn veel instellingen de organisatie anders aan het inrichten. In het primair en voortgezet onderwijs is ruim 60 procent het taakbeleid aan het aanpassen. Daarnaast willen alle onderwijssoorten meer ondersteunend personeel en ict inzetten.

Enquête Onderwijspersoneel
Aan de enquête hebben in mei en juni 2.600 schoolbestuurders, schoolleiders, managers en personeelsfunctionarissen deelgenomen. Het SBO voert regelmatig peilingen uit onder alle of enkele onderwijssectoren.


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief