Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reacties op de Rijksbegroting: GroenLinks

18 sep 07

Hoe is er door verschillende partijen en maatschappelijke instanties gereageerd op de Rijksbegroting van het kabinet?

· GroenLinks: 'Veel normen en waarden, weinig durven en daden'

Volgens GroenLinks demonstreert dat het kabinet uitblinkt in het morele appèl, maar dat het terugdeinst voor scherpe keuzes of echte maatregelen. GroenLinks heeft eerder steun uitgesproken aan veel doelstellingen in het regeerakkoord en het beleidsprogramma, maar de uitwerking valt GroenLinks 'vies tegen'. Femke Halsema: "Op milieuterrein heeft het kabinet voortijdig de handdoek in de ring gegooid. De fier gepresenteerde milieudoelen worden losgelaten (...) Wat overblijft is veel moraliseren, vage convenanten en amper concreet beleid."

Op sociaal-economisch terrein stelt GroenLinks dat het kabinet een tikje linkser is geworden dan de voorgaande kabinetten Balkenende. "De laagstbetaalden zien hun koopkracht niet verder dalen en de allerrijksten worden ook eens wat extra aangeslagen. Maar, zo stelt fractievoorzitter Femke Halsema, de schrijnende armoede wordt niet echt aangepakt. "De alleenstaanden op het minimum zitten ook bij dit kabinet in de min en voor de chronische zieken wordt in 2008 hun fiscale zorgaftrek fors beperkt.Het slechtste nieuws concentreert zich vooral bij de kwetsbare groep van zorgbehoevende ouderen en chronisch zieken. Zij worden geconfronteerd met veel te forse ingrepen in de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen en in de ziekenhuiszorg. Terwijl de verplegers nu al aangeven niet langer in te kunnen staan voor de veiligheid van hun patiënten."

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief