Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reacties op de Rijksbegroting: ondernemers

18 sep 07

Hoe hebben verschillende partijen en maatschappelijke instanties gereageerd op de Rijksbegroting van het kabinet?

· Ondernemers: 'kabinet beschadigt motor economie'
Volgens de ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland legt het kabinet in de begroting voor 2008 een forse rekening bij ondernemingen en beschadigt daarmee de motor van de economie.

Daarnaast blijft volgens de ondernemingsorganisaties de onzekerheid bestaan over de positie van Nederland in Europa, nu er nog altijd een referendum dreigt over het nieuwe verdrag van de EU. "Volledige deelname van Nederland in de Europese besluitvorming is van essentieel belang voor het land en de economie."

De modernisering van het ontslagrecht moet volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederlandworden doorgezet. "Dit maakt de kansen op werk voor mensen die langdurig langs de kant staan aanmerkelijk groter, zonder dat grote groepen werknemers een redelijke uitkering verliezen bij ontslag".

Verder stellen de ondernemersorganisaties: "De ziektekostenpremie voor ondernemers stijgt automatisch door. In 2008 gaat ook de WW-premie voor werkgevers omhoog. Dit raakt bedrijven hard. In 2009 volgt weliswaar een verlaging van de WW-premie, maar deze is volstrekt onvoldoende om de lastenverzwaringen te compenseren. De premieverlaging zou nu al moeten gebeuren."

"De mobiliteitssector (auto's, vliegverkeer) wordt hard geraakt door vergroening van belastingen, zonder dat het iets uithaalt voor het milieu. Positief is dat het kabinet een duurzaamheidakkoord met het bedrijfsleven wil sluiten, dat wel effect zal hebben. Rijdend Nederland heeft het nakijken, want weggebruikers moeten meer gaan betalen terwijl er geen kilometer weg bijkomt. 'Stilstaan wordt simpelweg duurder."

"De nivelleringsmaatregelen, waarvan de PvdA al heeft aangekondigd dat dit nog maar het begin is, halen de dynamiek weg uit de economie. De beperking van de aftrekbaarheid van pensioenpremies is een slecht idee. Dit grijpt in aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, raakt directeuren-grootaandeelhouders en is slecht voor bedrijven met veel specialistische en innovatieve werknemers.Dit kan de hoofdkantoren van ondernemingen in ons land fors raken. Het kabinet moet zorgen voor een betere, evenwichtige spreiding van de lastenverlichting die voor latere jaren op de rol staat. Het beoogde overschot in de overheidsfinanciën hoeft niet in gevaar te komen. Beschadiging van de economie door het kabinetsbeleid voor 2008 brengt ons veel verder van huis."

(Bron: ANP)


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief