Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kritiek op kabinet barst los

18 sep 07

De plannen van het kabinet voor volgend jaar zijn overladen met kritiek door een reeks belangenorganisaties, ondernemingen, instanties en lagere overheden.

Vooral vertegenwoordigers van automobilisten, transport- en reisondernemingen zijn woedend.

Zo kondigden grote organisaties als RAI Vereniging, Bovag, EVO, TLN en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen een frontale aanval aan op minister van Financiën Wouter Bos. De komende maanden gaan ze onder de gezamenlijke naam 'Rijdend Nederland' via radiospotjes en krantenadvertenties actie voeren met de leus Stop Bos.nl.

"De meeste maatregelen, van slurptax tot extra dieselaccijns, worden als milieumaatregelen gepresenteerd, maar zullen naar verwachting niet of nauwelijks positieve effecten hebben voor het milieu en vooral leiden tot extra inkomsten voor de schatkist", menen de belangenorganisaties. De kritiek richt zich op Bos omdat die "te veel gaten in de begroting heeft laten vallen en deze nu wil repareren door de automobilist en het bedrijfsleven nog verder uit te knijpen."

De ANWB is ook uiterst kritisch over de mobiliteitsplannen. "Het kabinet geeft het signaal af dat er bij de automobilist en de reiziger geld opgehaald moet worden. Dat is absoluut niet te rijmen met het streven van de politiek naar een groot draagvlak voor een eerlijk systeem van betalen voor mobiliteit", aldus de ANWB.

De Nederlandse Spoorwegen reageerden terughoudend. "De kabinetsambitie van een duurzame reizigersgroei van 5 procent per jaar kan niet worden gehaald zonder structurele uitbreiding van de capaciteit op het spoor", benadrukte NS-topman Aad Veenman. "Daar is volgens ons tot 2020 ten minste 8 miljard euro voor nodig. In deze begroting is niet terug te zien dat daar in deze kabinetsperiode voldoende geld voor wordt gereserveerd."

De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen voert al enige tijd actie tegen de vliegtax. Dinsdag werden flyers uitgedeeld op de luchthavens en hield de brancheorganisatie een manifestatie op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag.

Milieuorganisaties zijn ook teleurgesteld. Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds (WNF) vrezen dat het kabinet de eerder gestelde doelen voor klimaatverbetering niet gaat waarmaken.

Positieve kritiek was er dinsdag ook. Zo oordelen de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag overwegend positief over de rijksbegroting. De aandacht voor de wijken, het onderwijs, arbeid en veiligheid vinden zij een stap in de goede richting.

De Unie van Waterschappen is blij dat het kabinet oog heeft voor de gevolgen van het veranderende klimaat. "Het streven van de regering om kritisch te kijken naar het bouwen in de open ruimte en het water de plek te geven die het toekomt, past helemaal in het streven van de waterschappen", aldus de Unie.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief