Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reacties op de Rijksbegroting: HBO-raad

18 sep 07

Hoe hebben politieke partijen en maatschappelijke instanties gereageerd op de Rijksbegroting van het kabinet?

· Hoger onderwijs tevreden met begroting
Hogescholen en universiteiten zijn te spreken over de onderwijsbegroting. De HBO-raad, koepel van de hogescholen, ziet extra geld voor investeringen in de kwaliteit van het onderwijs, begeleiding voor allochtone studenten, hbo-masteropleidingen en praktijkgericht onderzoek.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) zegt de ambities van onderwijsminister Ronald Plasterk voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te ondersteunen. "Deze minister wil de juiste kant op", aldus VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda. Er komt meer ruimte voor jonge onderzoekers en internationalisering van het onderwijs en onderzoek.

Het kabinet stelt het hoger beroepsonderwijs voor 2008 20 miljoen extra in het vooruitzicht. Dat bedrag loopt in de jaren daarna op tot 130 miljoen in 2012. De universiteiten stellen echter dat "de echte investeringen" uitblijven.

Ook de hogescholen willen meer geld, onder andere voor de professionalisering van docenten. Werkgevers en werknemers willen daarin jaarlijks een aanzienlijk bedrag investeren. Een
overheidsbijdrage van 100 miljoen was gevraagd. "Dat bedrag is niet opgenomen in de begroting", stelt de HBO-raad fijntjes. Wel komt Plasterk in oktober met extra miljoenen om het dreigende lerarentekort aan te pakken.

(Bron: ANP)


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief