Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reacties op de Rijksbegroting: Milieuorganisaties

18 sep 07

Hoe hebben politieke partijen en maatschappelijke instanties gereageerd op de Rijksbegroting van het kabinet?

· Milieuorganisaties: Kabinet gaat klimaatdoelen zo niet halen'
Milieuorganisaties zijn teleurgesteld over de gepresenteerde maatregelen die tot klimaatverbetering moeten leiden. Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie en het
Wereld Natuur Fonds (WNF) vrezen dat het kabinet de eerder gestelde ambitieuze doelen op deze manier niet gaat waarmaken. "Het kabinet rekent zich rijk", oordeelt Natuur en Milieu.

Milieudefensie komt eind dit jaar met een voorstel voor een klimaatwet. Deze groepering vindt de voorstellen voor de vliegtax, het stimuleren van de aanschaf van minder vervuilende auto's en het zwaarder belasten van vervuilende wagens overigens een goed begin. "Het effect wordt echter ondermijnd door de onbalans tussen asfalt en openbaar vervoer. Het spoor komt er bekaaid af."

Volgens het WNF ontbreekt het het kabinet aan "bindende maatregelen" om de ambities waar te maken. "De uitvoering is te veel afhankelijk van onzekere factoren als de bereidheid van het
bedrijfsleven te investeren en de besluitvorming in de Europese Unie. De effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder, maar uit de plannen spreekt niet de urgentie die je zou verwachten", meent WNF-directeur Johan van de Gronden.

Natuur en Milieu en Greenpeace stellen dat het kabinet een streep moet halen door de plannen voor maximaal vijf nieuwe kolencentrales. Alleen zo kunnen eerder uitgesproken ambities om
bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 terug te dringen worden waargemaakt, vinden ze.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief