Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA: koopkrachtverlies middeninkomens repareren

19 sep 07

De PvdA vindt het niet aanvaardbaar dat de middeninkomens er volgend jaar een kwart procent op achteruitgaan.

Zij komt binnenkort met voorstellen om dit koopkrachtverlies ongedaan te maken.

PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar kondigde dat woensdag aan bij de algemene beschouwingen, het Tweede Kamerdebat over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Tichelaar noemde de middeninkomens "het cement in de samenleving".

Tichelaar kon woensdag nog niet aangeven op welke manier hij de koopkracht van de middeninkomens wil bijspijkeren. De PvdA zal dat pas over twee weken doen, tijdens de financiële beschouwingen in de Kamer.

Hij kreeg daarop de hoon van de oppositie over zich heen. Fractieleider Femke Halsema van GroenLinks beschuldigde Tichelaar van het oplaten van proefballonnetjes. D66-leider Alexander Pechtold zei dat de PvdA-fractieleider "loopt uit te delen voor het oog van de camera's".

Tichelaar maakte ook nog eens duidelijk dat het plan van minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken om het ontslagrecht te versoepelen niet acceptabel is voor de PvdA. "De rechtsbescherming van de werknemer is totaal uit beeld geraakt", aldus Tichelaar. Hij wil dat Donner met een nieuwe analyse en een nieuw voorstel komt. Het plan van Donner komt erop neer dat bedrijven werknemers kunnen ontslaan zonder dat de rechter daaraan te pas komt.

De PvdA eist verder dat een aanscherping in de WW die Donner heeft aangekondigd, van tafel gaat. Donner wil dat werklozen sneller een baan accepteren die beneden hun opleidingsniveau en werkervaring ligt.

Tichelaar wil daarnaast 40 miljoen extra om de armoede bij kinderen te bestrijden. Hij wil daarover een motie indienen. Ook komt de PvdA met een voorstel om alfahulpen (freelance personeel in de zorg) om te scholen tot reguliere zorgkrachten.

Tichelaar toonde zich op hoofdlijnen zeer positief over de miljoenennota voor volgend jaar, die volgens hem sociaal en solide is. Hij prees premier Jan Peter Balkenende, die volgens hem met dit kabinet zijn koers heeft verlegd. "De minister-president is overstag."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief