Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA wil koopkracht middeninkomens bijspijkeren

19 sep 07

De PvdA wil voorkomen dat de middeninkomens volgend jaar koopkrachtverlies lijden. Fractieleider Jacques Tichelaar zei dat woensdag tijdens de algemene beschouwingen, het Tweede Kamerdebat over de kabinetsplannen voor volgend jaar.

Volgens die plannen leveren middengroepen volgend jaar een kwart procent in.

Het is nog niet duidelijk hoe de PvdA-fractie haar voorstel, dat circa 250 miljoen euro kost, wil betalen. Weliswaar is er een reservepotje van eveneens 250 miljoen beschikbaar voor volgend jaar, maar de coalitiepartners CDA en ChristenUnie hebben ook extra wensen die geld kosten.

Zo wil de ChristenUnie dat schoolboeken volgend jaar al voor het hele voortgezet onderwijs gratis worden. Dat kost 130 miljoen. Middeninkomens profiteren hiervan, al telt de maatregel formeel niet mee in de koopkrachtplaatjes.

Daarnaast willen de coalitiepartijen nog 50 miljoen extra uittrekken voor Defensie en 40 miljoen voor armoedebestrijding. Het CDA wil verder een bezuiniging op de kinderbijslag schrappen die voor 2010 in de boeken staat.

De coalitiepartners toonden zich op hoofdlijnen dik tevreden over de begrotingsplannen van het kabinet. Tichelaar prees nadrukkelijk CDA-premier Jan Peter Balkenende, die volgens hem zijn koers heeft omgegooid vergeleken bij zijn drie vorige kabinetten.

Toch hadden de regeringsfracties ook kritiek. Zo maakt CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel een voorbehoud bij het voornemen topinkomens extra te belasten. Het kabinet wil de fiscale aftrek van pensioenpremies voor de topcategorie schrappen en eigenaren van zeer dure huizen meer belasting laten betalen. Van Geel vroeg zich af of een fiscale aanpak van bonussen voor topmanagers niet effectiever is.

Tichelaar maakte nog eens duidelijk dat zijn fractie niets voelt voor het plan van CDA-minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken om het ontslagrecht te versoepelen. Dat tast volgens de PvdA de rechtszekerheid van werknemers te veel aan. Donner moet maar met een nieuw plan komen, vindt Tichelaar.

Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie hikt aan tegen het kabinetsplan om de 'aanrechtsubsidie' (een fiscaal voordeel voor niet-werkende getrouwde vrouwen) versneld te schrappen. Het kabinet denkt dat meer vrouwen dan gaan werken.

De oppositie ging fel te keer in het debat. VVD-leider Mark Rutte verweet het kabinet de lasten te veel te verhogen, waardoor de middengroepen in de portemonnee worden getroffen. De VVD-leider betitelde dit kabinet als het meest linkse sinds jaren. Hij sprak van "het tweede kabinet-Den Uyl onder leiding van een CDA-premier".

SP en GroenLinks vinden het kabinet daarentegen niet links genoeg. Volgens SP-leider Jan Marijnissen is er geen sprake van een koerswijziging ten opzichte van eerdere kabinetten, hooguit van wat aanpassingen. SP, VVD, GroenLinks en D66 kwamen allemaal met een tegenbegroting.

Het kabinet antwoordt de Kamer donderdag.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief