Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA haalt bakzeil bij compensatie middeninkomens

20 sep 07

De PvdA is er niet in geslaagd haar coalitiepartners CDA en ChristenUnie ertoe te bewegen om de daling van koopkracht in 2008 voor middeninkomens helemaal weg te poetsen.

Hoewel PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar daar aanvankelijk wel op aandrong, nam hij donderdagavond genoegen met het volgend jaar al gratis maken van schoolboeken voor het hele voortgezet onderwijs. Dat scheelt middeninkomens volgens hem 800 euro. "Ik lijd verlies, maar ik ben trots op wat mensen in hun portemonnee merken", aldus Tichelaar. Het kwam hem op hoon te staan van oppositiepartij VVD, die de PvdA verweet haar belofte niet na te komen.

CDA, PvdA en ChristenUnie vonden elkaar tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer wel bij aanpassingen van de kabinetsplannen voor ongeveer 400 miljoen euro in 2008. Zo regelden ze naast de gratis schoolboeken (120 miljoen) het schrappen van een voor 2010 voorziene bezuiniging op de kinderbijslag (100 miljoen).

Ook wordt er in 2008 en 2009 50 miljoen extra uitgetrokken voor het materieel van Defensie. Verder gaat er de komende twee jaren 80 miljoen extra naar armoedebestrijding, is er 40 miljoen extra ter bestrijding van de wachtlijsten in de jeugdzorg en gaat er nog extra geld naar de thuiszorg (40 miljoen), sanering van de visserij (20 miljoen) en naar burgerinitiatieven in wijken.

Ook is een voor 2009 geplande verhoging van de dieselaccijns met 1 cent per liter van de baan. De aanpassingen worden onder meer betaald door een beroep te doen op een reservepotje van het kabinet (220 miljoen), een versnelde invoering van de kansspelbelasting (110 miljoen) en het doorberekenen van inningskosten van boetes (20 miljoen vanaf 2009, 50 miljoen in de jaren erop). Ook komen meer vervuilende auto's bij aanschaf voor een extra belastingheffing in aanmerking.

Premier Jan Peter Balkenende accepteerde donderdag de aanpassingen. Eerder op de dag had ook hij zich al gekeerd tegen de PvdA-wens middeninkomens helemaal te compenseren. Hij zei te begrijpen dat de burger graag de gevolgen van de goed draaiende economie in de portemonnee wil terugzien, maar juist de middeninkomens gaan er volgens hem na 2008 flink op vooruit.

Balkenende vindt het goed verdedigbaar dat het kabinet volgend jaar naast investeringen in onder meer onderwijs en milieu kiest voor lastenverzwaringen om voorzieningen in de toekomst veilig te stellen. "We moeten het dak reparen als de zon schijnt."

VVD-leider Mark Rutte verweet het kabinet dat het de lasten de komende jaren verhoogt met bijna 7 miljard euro en waarschuwde dat er nog meer in het vat zit. Balkenende bestreed dat. Volgens hem heeft het kabinet zich als doel gesteld om tijdens zijn hele periode de lasten niet te laten stijgen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief