Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet wijst EU-referendum af

21 sep 07

Het kabinet ziet af van een tweede referendum over een Europees verdrag. Dit heeft de ministerraad unaniem besloten.

Het kabinet vindt het "niet nodig en niet wenselijk" een volksraadpleging te houden over het nieuwe Europese akkoord dat de leiders van de 27 EU-landen in juni na moeizame onderhandelingen hebben bereikt. De oppositie vindt het uitblijven van een referendum "een motie van wantrouwen tegenover de eigen bevolking".

"Het kabinet is trots op het resultaat", aldus Balkenende. Het kabinet baseert haar standpunt ook op een advies van de Raad van State, die stelt dat het formeel niet nodig is het nieuwe Europese verdrag voor te leggen aan de Nederlandse kiezers.

Op 1 juni 2005 verwierp Nederland deze Europese Grondwet met een overweldigende meerderheid van 61,6 procent tegen 38,4 procent. De opkomst was met 62,8 procent opvallend hoog.

Balkenende verwerpt de kritiek dat het kabinet bang is om het resultaat nog eens voor te leggen aan de bevolking. Hij vindt dat het nieuwe verdrag recht doet aan de wensen van de Nederlandse bevolking. De nationale parlementen krijgen bijvoorbeeld meer greep op Europa. "We willen verder met Europa", zegt de premier. Het verdrag moet dan ook snel door het parlement worden goedgekeurd.

De afwijzing van het kabinet wil nog niet zeggen dat het referendum ook definitief is afgeblazen. Het SP-Kamerlid Van Bommel is druk bezig met een initiatiefwetsvoorstel voor een raadplegend referendum. GroenLinks, D66, de PVV en de Partij voor de Dieren steunen zijn plan.

De oppositie veroordeelt het besluit van het kabinet. Volgens GroenLinks verliest het kabinet zijn geloofwaardigheid. "Het kabinet is te bang voor het oordeel van de kiezer", zegt PVV-leider Wilders.

Het initiatiefwetsvoorstel van de oppositie heeft nog geen meerderheid. Daar is een grote politieke partij voor nodig. Van Bommel hoopt op regeringspartij PvdA. PvdA-fractievoorzitter Tichelaar zei in juni dat het een goed akkoord was waar de burger mee geconfronteerd kan worden. "Het is vervolgens aan de burger om ja of nee te zeggen."

De PvdA-fractie is verdeeld en zal dinsdag na de fractievergadering haar standpunt bepalen. De PvdA zit in een lastig pakket. In 2005 waren de sociaal-democraten een van de initiatiefnemers van het Grondwet-referendum. Het zou opmerkelijk zijn om de burgers nu niet meer aan het woord te laten. De PvdA is echter inmiddels regeringspartij en weet ook dat Nederland internationaal in zijn hemd komt te staan als de Nederlandse bevolking opnieuw nee zegt tegen Europa. De euroscepsis is groot in Nederland.

De VVD heeft nog geen standpunt bepaald.

(Bron: NOS)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief