Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verslag videochat Halsema, Timmermans, Slob en Pechtold

22 sep 07

Na NOVA Politiek van 21 september 2007 is er gechat met de politici Frans Timmermans, Femke Halsema, Alexander Pechtold en Arie Slob. Hieronder vindt u het verslag.

Joes: waarom is het moeilijk om Europa te verkopen?
Frans Timmermans: omdat wij dertig jaar lang nooit over het belang van Europa hebben gesproken en omdat we de laatste 15 jaar alleen maar geklaagd hebben.

Jeruel: wat is er dan aan de inhoud van het (nu) verdrag veranderd ?
Frans Timmermans :geen superstaat; grotere rol nationale parlementen; duidelijkere afbakening van bevoegdheden; zekergesteld dat europa zich niet met de inrichting van onze pensioenfondsen en corporaties kan bemoeien; duidelijkere regels voor de uitbreiding.

Pieter: moet de conclusie niet zijn dat het Europa-vraagstuk te complex is om in een referendum voor te leggen en dat dus ook eerste referendum geen goed idee was?
Frans Timmermans: het is in ieder geval een erg ingewikkeld verhaal om aan de mensen uit te leggen, dat heb ik de afgelopen maanden wel geleerd!

Arie Slob: ik ben beschikbaar voor gesprek

Jacob: denkt u dat het goed te verkopen is aan de nee-stemmers van twee jaar geleden dat er nu geen referendum komt?
Frans Timmermans: ja, want wij hebben echt recht gedaan aan dat nee. De Nederlandse wensen zijn gehonoreerd.

Geert: in hoeverre speelt toenemend nationalisme een rol in de afwijzing van Europa?
Arie Slob: Het is de vraag of mensen met een nee-stem Europa afwijzen. Voor de ChristenUnie was de vorige keer niet Europa de vraag, maar hadden wij kritek op de inhoud van de grondwet. Aan die kri tiek is nu gehoord gegeven.

Arnhem: Arie Slob, hoe ervaart u de kritische vragen van de SGP in de debatten?
Arie Slob: De SGP houdt ons en anderen scherp. Dat is hun rol en daar heb ik geen moeite mee. Ze stemden overigens deze week mee met de coalitiemotie. Als enige oppositiepartij.

Alex: Arie, als je over vier jaar kijkt; wat moet de ChristenUnie dan bereikt hebben met de huidige coalitie?

Casper: in hoeverre kunnen jullie beloven dat Europa geen tweede VS wordt dus een superstaat?
Frans Timmermans: dat kan ik beloven! Het is echt duidelijk dat er geen enkel draagvlak is in Europa voor een superstaat. Het is niet voor niets dat iedere suggestie als zou Europa zich in die richting ontwikkelen er bij de onderhandelingen is uitgehaald.

Klasse eefje: Waarom is er uberhaubt gesproken over een tweede referendum als het volk al gesproken had? Dan heeft het toch geen zin om te stemmen als je niet geluisterd wordt?
Arie Slob: Er is goed geluisterd na het referendum van 2 jaar geleden. De nee-stem is vertaald in het nieuwe verdrag

Reza: Arie, wat ga je doen aan de taalverruwing op tv?
Arie Slob: Reza, als het om de publieke omroep gaat kunnen we meer dan bij de commerciele omroep. We houden de omroepen scherp.

Daan: is de ChristenUnie niet gewoon het nieuwe D66?
Arie Slob: Dat dacht ik niet. Wij hebben een eigenstandige rol en profiel in de coalitie.

Peter: is de chr.unie partij niet te conservatief voor dit kabinet?

Derrick: Timmermans, wanneer krijgt de PvdA meer gezicht in deze coalitie?
Frans Timmermans: wij hebben denk ik een miljoenennota gepresenteerd waarmee wij echt een verandering in Nederland teweeg gaan brengen. De sterkste schouders de zwaarste lasten; meer aandacht voor onderwijs, voor zorg, voor de leefbaarheid in de wijken. Meer aandacht ook voor de medemens die het moeilijk heeft. Zeker, wij moeten dit allemaal nog waarmaken, ik hoop dat het vertrouwen zal groeien als blijkt dat er echt iets verandert in het land

Brugman: Hr Timmermans, schijnbaar heeft u geen recht gedaan aan de Nederlandse wensen. Het Volk wil nog steeds een referendum.

Marco: wanneer wordt eens echt naar het volk geluisterd?
Arie Slob: Kijk naar de inhoud van het huidige verdrag. Als nee-stemmer vind ik dat er naar mij geluisterd is.

Mark: Timmermans, heeft de PvdA het niet extra moeilijk om het referendum-verhaal te boycotten als het democratisch gehalte van de partij nu juist vergroot moet worden?

Siemen: Timmermans, moeten we ons niet gewoon houden aan de NEE die het volk heeft gegeven tegen Europa?
Frans Timmermans: wij hebben ons duidelijk aan het nee gehouden. Zelfs Jan Marijnissen gaf eergisteren toe dat wij heel veel verbeteringen hebben weten binnen te halen.

Michiels: U zegt dat de Nederlandse wensen zijn gehonoreerd, waaruit blijkt dat en krijgen de burgers nog wel te weten waar nu mee ingestemd wordt?

Aliasx: Zijn jullie bang voor de reacties van andere landen in Europa?
Frans Timmermans: het gaat niet om wat andere landen ervan vinden, het gaat erom de Nederlandse belangen optimaal te bedienen. Dat is gebeurd met het nieuwe verdrag

Niels: Femke, ik vind je houding ten opzichte van Wilders heel goed. Zie je dit in het algemeen ook terug in de rest van de 2e Kamer?
Femke Halsema: je ziet dat de Tweede Kamer zoekt naar een houding. Soms wordt rustig en zakelijk opgetreden, soms krijgen emoties de overhand. Dat geldt ook voor mij.

Mark: aan Halsema: Is het duurzaamheidsbeleid van deze coalitie voldoende?
Femke Halsema: Mark: nee, dat schiet heel erg tekort. De ambities zijn groot, de doelstellingen prachtig maar de maatregelen stellen heel weinig voor. Het is vooral reclame, weinig hard beleid.

Shaun82: Femke, vind je niet dat de hardste werker ook de meeste privileges mogen hebben?
Femke Halsema: Shaun, op zich geldt ook voor mij loon naar werken, maar de afstanden tussen de inkomens vind ik inmiddels onverantwoord groot, dat ondermijnt de solidariteit en ik vind het een schande dat we zoveel armoede in Nederland kennen.

Michael: Mevr. Halsema, Ik heb tijdens de algemene beschouwingen weinig gehoord over het milieu. Dit was toch in de zomer een van de onderwerpen met o.a. Live Earth. Waarom heeft GroenLinks hier geen belangrijk speerpunt in haar oppositie van gemaakt?

Alexander Pechtold: hallo hier Alexander

Norbert: aan Dhr Pechtold, Waarom kunnen er geen scenario's worden voorgelegd in een referendum? Het zou volgens mij veel duidelijker zijn dan over een verdrag te gaan spreken, omdat veel mensen de inhoud niet kunnen overzien.
Alexander Pechtold: eens. Ja en nee is soms wat scherp. Een referendum met voorkeuren zou ook kunnen. Dat wordt wel eens een preferendum genoemd.

Emily: Dag Alexander, waar blijft dat eigenzinnige D66-geluid?
Alexander Pechtold: dat eigenzinnig geluid is er elke dag ;) kijk ook op www.alexanderpechtold.nl

Tijl: Femke, wat is er tegen een superstaat Europa?
Femke Halsema: tijl, elke superstaat is beangstigend omdat deze dan teveel macht ten opzichte van burgers krijgt. Maar Europa is geen superstaat, eerder een supermarkt waarin de vrije markt de boventoon voert. Het zou goed zijn als de EU socialer en groener wordt.

Daan: Op welke punten zien D66 en GroenLinks mogelijkheden samen te werken deze periode?

Mark: Pechtold: Vindt u ook niet dat Wilders zou moeten worden aangepakt voor zijn racistische uitlatingen?
Alexander Pechtold: aanpakken van Wilders binnen onze democratische mogelijkheden

Edwin1986: Femke hoe kun jij je antwoord op shaun geven als jullie zelf het komende jaar er 10% op vooruit gaan?
Femke Halsema: edwin, daar ben ik ook een tegenstander van. Overigens draag ik een fors deel van mijn inkomen af aan mijn partij en aan goede doelen.

Joostje: Aan Alexander, gaat het nog wat worden tussen de VVD van Rutte en u?

Demos: Alexander, vind je niet dat er tijdens het islam-debat wel inhoudelijk gedebatteerd is met Wilders?
Alexander Pechtold: het islamdebat ging inderdaad ook over inhoud

Frans: Femke, hoe ga je zorgen dat GroenLinks er weer bovenop komt?
Femke Halsema: frans, volgens mij is GroenLinks er bovenop aan het krabbelen. De komende tijd gaan wij een eigenzinnig sociaal en groen geleuid laten horen. En als het moet op de barricaden voor de vijzinnigheid.

Anneke: we horen af en toe geluiden over een nieuwe liberale ... partij die er aankomt. Gaat dat er nog eens van komen?

Guus: meneer Pechtold: wat vindt u van de onevenredig grote aandacht voor Wilders in de media?
Alexander Pechtold: jammer, maar hoe meer aandacht hoe meer mensen ook gedwongen worden erover na te denken

Redactie: Beste chatters, bijna tijd voor de laatste vragen!

Wim1231tb: maar wat als Wilders continu als "wethouDer" de grondwet overtreedt?
Alexander Pechtold: wilders zegt jullie democratie is de mijne niet en toch zal hij daarin moeten opereren

Femke Halsema: komen er nog vragen?

Emily: Femke: ik ben as we speak mijn opzegbrief aan de SP aan het schrijven, moet ik mijn aanvraagbrief al naar Groen Links sturen? Wat gaat u betekenen voor milieu en dierenrechten de komende jaren?
Femke Halsema: emily: ik ga de komende jaren mijn stinkende best doen om de klimaatverandering te verminderen en te zorgen dat dieren minder honds worden behandeld.

Siemen: Alexander, u zei zojuist 'racistisch' in relatie tot Geert Wilders. Gaat dat niet wat ver?
Alexander Pechtold: racistisch, ja, hij zet bewust een deel van de bevolking vanwege hun geloof apart

Redactie: NOVA bedankt alle kijkers voor de ingestuurde vragen! En dank aan de gasten! Redactie: Tot een volgende keer!

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief