Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA-fractie tegen referendum

25 sep 07

De Tweede Kamerfractie van de PvdA is tegen een referendum voor het nieuwe Europese verdrag. Dat is de uitkomst van het fractieberaad dinsdag, zo heeft vice-fractievoorzitter Mariėtte Hamer bekendgemaakt.

Door het uitblijven van de steun van de PvdA, zal een initiatief van de linkse oppositie voor een volksraadpleging in de Tweede Kamer sneuvelen.

De fractie ziet de meerwaarde van een nieuwe volksraadpleging niet, gezien de resultaten na de afwijzing van het oude grondwettelijke verdrag in 2005. Daarnaast vindt de fractie het advies hierover van de Raad van State helder.

Hoewel er niet officeel gestemd is, werd duidelijk dat een grote meerderheid van de fractie een referendum niet ziet zitten. Een handjevol PvdA-Kamerleden was wel voorstander maar heeft zich neergelegd bij het besluit. Er zijn geen nadere afspraken gemaakt over wat de voorstanders bij de stemming doen.

Het kabinet besloot afgelopen vrijdag al om geen referendum te organiseren. Premier Jan Peter Balkenende vindt het niet nodig en niet wenselijk om het verdrag opnieuw aan de bevolking voor te leggen. Volgens hem verschilt het nieuwe hervormingsverdrag wezenlijk van het in 2005 verworpen grondwettelijk verdrag.

Volgens fractievoorzitter Jacques Tichelaar toonde zijn fractie zich "lovend" over de aanpassingen aan het in 2005 afgestemde grondwettelijke verdrag. Het nieuwe verdrag is volgens hem "substantieel en fundamenteel anders".Evenals de Raad van State stelt de fractie dat er in het nieuwe verdrag geen sprake meer is van grondwettelijke aspecten. "We hebben gewikt en gewogen en besloten dat een referendum geen zin heeft".

Tichelaar benadrukte dat zijn fractie "steeds waar dat mogelijk is" wel voorstander zal zijn van een referendum. Hij sloot niet uit dat voor fractieleden bij de afweging andere moeilijke politieke
dossiers, zoals het kabinetsplan om het ontslagrecht aan te passen, hebben meegespeeld.

De PvdA-fractie is faliekant tegen versoepeling van het ontslagrecht. Ingewijden in de fractie gaven dinsdag aan dat het ontslagrecht "de meerderheid meer waard is dan het referendum". Volgens Tichelaar ligt er echter geen koppeling tussen beide dossiers.

Lilianne Ploumen, die maandag tot partijvoorzitter werd gekozen, heeft laten weten vóór een referendum te zijn. Zij treedt pas eind volgende week in functie. Volgens Tichelaar steunt het zittende PvdA-bestuur het besluit van de fractie.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief