Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Donner werkt door aan ontslagplannen

27 sep 07

CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) werkt onverstoorbaar door aan plannen om het ontslagrecht te vereenvoudigen.

De bewindsman wees er donderdag op dat de PvdA, die dreigt met een kabinetscrisis over de plannen, ook getekend heeft voor de kabinetsdoelstelling om meer mensen aan het werk te helpen. Daarvoor is hervorming van het ontslagrecht volgens hem van essentieel belang.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft het voorstel dat Donner deze zomer aan werkgevers en vakbonden heeft voorgelegd, onaanvaardvaar genoemd. Door ontslagvergoedingen wettelijk vast te leggen, wil de minister regelen dat werkgevers voortaan personeel zonder toets vooraf door de rechter kunnen ontslaan. Maar volgens de PvdA tast dit de rechtsbescherming van werknemers te veel aan.

Donner hoopt juist dat werkgevers sneller personeel aannemen als ze weten dat ze er ook weer makkelijker vanaf kunnen. Hij vreest dat anders grote groepen, zoals langdurig werklozen, ouderen en gehandicapten, moeilijk aan de slag te helpen zijn ondanks de aantrekkende economie. Bovendien voorspelt hij dat meer mensen blijven hangen in tijdelijke baantjes.

De minister verwacht dat ook de PvdA een oplossing voor deze problemen wil zoeken. Alleen maar met loonkostensubsidie worden volgens hem de kwestbaren niet aan een echte baan geholpen. "Het gaat erom wat de werkgever doet als de loonkostensubsidie ophoudt", stelde hij.

Premier Jan Peter Balkenende zei vanuit New York, waar hij de VN-klimaatconferentie bijwoont, dat het ontslagrecht "een geweldig gevoelig onderwerp" is dat in samenhang moet worden bezien. Volgens hem moet de discussie niet in de media, maar in het kabinet, gevoerd worden.

Donner hoopt op zijn vroegst over vier weken zijn plannen in het kabinet klaar te hebben. Na het verdeelde advies van werkgevers en de vakbonden over zijn voorstellen, heeft hij altijd benadrukt dat hij openstaat voor kritiek. Zo hebben werkgevers gezegd dat de plannen niet ver genoeg gaan en vrezen de vakbonden, net als de PvdA, dat de rechtsbescherming van werknemers wordt aangetast.

De minister gaf nog aan dat hij regelmatig overleg heeft met de PvdA, maar ontkende dat er sprake was van crisisberaad. Ook sprak hij tegen dat PvdA-vicepremier Wouter Bos met het opstappen van de sociaaldemocratische bewindslieden heeft gedreigd.

Vice-fractievoorzitter Mariëtte Hamer van de PvdA zei dat ze woensdagavond nog in een onderhoud met de bewindsman heel duidelijk heeft gemaakt wat de PvdA vindt.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief