Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Belasting om vlees voor een beter klimaat

28 sep 07

Vleeswaren

Een belasting op vleesproducten in westerse landen is de beste manier om de effecten van de veehouderij op het milieu aan te pakken.

In het vrijdag verschenen Tijdschrift Milieu wijzen deskundigen op de grote gevolgen die de productie van vlees heeft voor klimaat en de verscheidenheid aan planten en dieren. Zij vinden het niet meer dan logisch dat ook in dit geval de vervuiler betaalt.

Rompslomp
Eerder deze week werd bekend dat het mogelijk is om in Nederland een heffing op vlees in te voeren, maar dat dit wel leidt tot administratieve rompslomp. Het Centraal Planbureau kwam tot die slotsom bij de doorrekening van het burgerinitiatief 'Stop fout vlees', het eerste burgerinitiatief dat de Tweede Kamer gaat behandelen.

Noodzaak
Het geld dat de vleesbelasting oplevert zou volgens de deskundigen kunnen worden gebruikt om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen. Zij stellen dat de veehouderij verantwoordelijk is voor achttien procent van de broeikasgassen die wereldwijd worden uitgestoten. Dat is meer dan de luchtvervuiling die het verkeer veroorzaakt.

De noodzaak voor maatregelen wordt volgens hen alleen maar groter omdat wordt verwacht dat de vleesconsumptie tot 2050 wereldwijd toeneemt. "Als er niets gebeurt, worden ook de effecten voor het millieu groter".

(Bron: ANP)


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief