Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA wil wel referenda maar niet over EU-verdrag

4 okt 07

De PvdA wil net als de oppositie dat de bevolking het initiatief kan nemen tot een referendum, maar niet over het nieuwe Europese hervormingsverdrag. Dat zei Tweede Kamerlid Luuk Blom van de PvdA donderdag tijdens een debat in de Kamer over dit onderwerp.

Het is volgens Blom ook niet mogelijk om de bevolking het initiatief te geven om een raadplegend referendum over dit verdrag te houden. Daar is volgens hem een wijziging van de grondwet voor nodig. Ook de ChristenUnie en het CDA vinden dat.

Maar volgens oppositiepartijen VVD, GroenLinks, D66 en de SP klopt dit niet en is het wel degelijk mogelijk om een tijdelijke wet in het leven te roepen voor een burgerinitiatief tot een raadplegend referendum.

GroenLinks en D66 willen daarom het wetsvoorstel dat ze al met de PvdA hadden opgesteld, aanpassen en snel behandelen. Daarover zouden al afspraken zijn met de PvdA, maar die haakt nu af. De PvdA wil nu alleen een wet die het mogelijk maakt voor de bevolking om handtekeningen te verzamelen voor een correctief referendum over een al genomen besluit. Daarvoor is een grondwetswijziging nodig.

De SP werkt inmiddels aan een ander wetje dat snel een raadplegend referendum mogelijk moet maken. De SP hoopt nog een Kamermeerderheid te halen met dissidente PvdA'ers. Maar er is geen meerderheid in zicht, zelfs niet als de VVD voor zou stemmen. De VVD houdt nog even de kaarten voor de borst tot er een definitief verdrag ligt.

Premier Balkenende wilde niet zeggen of het kabinet al bij voorbaat een afspraak heeft gemaakt om een eventueel initiatief uit de Tweede Kamer voor een EU-referendum niet te tekenen. De oppositiepartijen wilden weten of een bericht daarover in de Volkskrant om dit contraseign te onthouden, klopt. Ze zouden dat een minachting vinden van het parlement.

Maar Balkenende wil niet ingaan op beraadslagingen in de ministerraad, omdat die vertrouwelijk zijn. Wel wees hij op de procedure dat het kabinet pas in laatste instantie zijn oordeel moet vellen over een initiatiefwetsvoorstel, nadat de Tweede en Eerste Kamer zich erover hebben uitgesproken. Het is volgens Balkenende dan ook voorbarig om daar nu een discussie over te voeren.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief