Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Bond wil onderwijstop met Balkenende

17 okt 07

Premier Jan Peter Balkenende en de ministers Wouter Bos (FinanciŽn) en Andrť Rouvoet (Jeugd en Gezin) moeten worden ingeschakeld bij de oplossing van het lerarentekort.

De drie bewindslieden zouden met Alexander Rinnooy Kan en onderwijsminster Ronald Plasterk in een onderwijstop de urgentie van het probleem moeten bespreken. Dat heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) woensdag gezegd.

Volgens vicevoorzitter Ton Rolvink is de opschudding over de studiefinanciering het gevolg van gebrek aan urgentie bij het hele kabinet om het lerarentekort op te lossen. Plasterk overweegt de basisbeurs voor studenten te schrappen om geld vrij te maken voor verhoging van de lerarensalarissen.

Tijdens een gesprek in de Tweede Kamer bleek dat de werkgevers in het voortgezet onderwijs van plan zijn serieus te kijken naar de salarissen. Volgens een commissie onder leiding van Rinnooy Kan is er jaarlijks 1,1 miljard euro nodig om de salarissen in het onderwijs op te krikken om in de komende jaren het dreigende personeelstekort het hoofd te bieden.

Volgens voorzitter Marleen Barth van vakbond CNV Onderwijs moet het geld buiten de begroting voor de scholen komen. Als de middelen voor de hogere lonen van binnen het onderwijs moet komen, worden leraren uitgespeeld tegen hun leerlingen, vreest zij.

Barth waakt ervoor dat er geld via de achterdeur uit de sector vloeit. De komende jaren zullen veel oudere leraren het onderwijs verlaten. Het verschil tussen het relatief hoge loon dat zij nu verdienen en het lage beginnerssalaris van hun opvolgers bedraagt over zes jaar ongeveer 500 miljoen euro. Barth eist dat dit geld binnen het onderwijs blijft.

De onderwijsbonden erkennen dat het onmogelijk is op korte termijn een geheel nieuwe inkomensstructuur op te bouwen. Ze zien er verder niet veel in om docenten die onder moeilijke omstandigheden werken extra te honoreren. Wel zou het mooi zijn als leraren die in een lastige stad als Amsterdam werken, een parkeervergunning zouden krijgen, zoals Barth voorstelt.

Momenteel is er als gevolg van de vergrijzing vooral sprake van een tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs. Dat tekort geldt vooral in technische vakken en op scholen in de Randstad en de grote steden. Zo is er in Limburg een overschot aan leraren. De komende jaren zal er ook in het primair onderwijs een tekort ontstaan.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief