Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

TomTom: 'big brother' van de snelweg

12 nov 07 - Door Hein Hansen en Hans Kema

Kijk of luister naar: TomTom: 'big brother'  van de snelweg

Miljoenen Nederlanders zijn zonder dat ze het weten een soort digitale verkeersagent geworden.

TomTom, de Nederlandse fabrikant van verkeersnavigatie-apparatuur, gebruikt vanaf vandaag gegevens van het Vodafone-telefoonverkeer om files te voorspellen. Staan er op een bepaald wegvak opvallend veel van de totaal vier miljoen Vodafone-telefoontjes stil, dan zal daar wel een file staan, is het idee.

GroenLinks vreest TomTom-files van sluipverkeer in de woonwijk. NOVA ging de weg op.

Reactie Rijkswaterstaat:
Rijkswaterstaat staat positief tegenover deze ontwikkeling. Het beantwoordt aan een duidelijke behoefte van de weggebruikers: betrouwbare reistijd van deur tot deur. Daarmee draagt dit initiatief bij aan de doelen uit de Nota Mobiliteit. Daarnaast is positief dat marktpartijen deze service voor de weggebruiker oppakken. Het is een concrete invulling van de Nota reisinformatie waarin wordt aangegeven dat marktpartijen een actieve rol spelen in de actuele verkeersinformatie.

Tot slot kan dit initiatief bijdragen aan een betere benutting van het huidige wegennet: het geeft intensiteiten, inclusief de vertraging,aan van het totale netwerk. Rijkswaterstaat is in samenwerking met een aantal partners ook een project gestart voor verkeersmanagement (het sturen van het verkeer) en een afgeleide daarvan, verkeersinformatie voor meer wegen dan nu het geval is. Dit project heet het Nationaal Datawarehouse en in 2008 wordt hier een tender voor uitgeschreven. Mogelijk kan het initiatief van TomTom en Vodafone een rol spelen in onze informatie-vraag.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief