Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Dennendal negeert leefwens bewoners

10 jan 08 - Door Camelea Buys en Mirjam Lavalette

Kijk of luister naar: Dennendal negeert leefwens bewoners

Hille en Rob zijn zwaar verstandelijk gehandicapt en wonen in Dennendal. Daar, onder elkaar, zijn ze beter af dan in een gewoon huis, in een gewone wijk.

Dat vinden hun familieden. Zij willen dan ook niet dat Dennendal gaat sluiten. Maar dat is taboe in de verstandelijk gehandicaptenzorg; want grote instellingen zijn uit de tijd. In de studio reageert Jet Bussemaker, staatssecretaris van VWS.

Bussemaker kondigt in NOVA sancties aan tegen instellingen in de gehandicaptenzorg die de woonwensen van hun bewoners en/of hun vertegenwoordigers negeren. Vergunningen voor verbouw - of nieuwbouwplannen van deze instellingen zullen door een speciaal agentschap van haar ministerie niet meer worden verleend.

Zo ligt er het besluit om de befaamde instelling Dennendal te sluiten, in de jaren 70 het bolwerk van de vernieuwing in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Er ontwikkelde zich toen een andere kijk op de zorg voor de verstandelijk gehandicapten: niet langer werden zij als ziek gezien, maar als andersbegaafd. Het ideaal werd toen om 'gewone' mensen samen met verstandelijk gehandicapten te laten wonen op de instellingsterreinen.

Nu is het beleid geworden om verstandelijk gehandicapten naar zo veel mogelijke gewone huizen in gewone wijken te laten verhuizen.

Bewoners of hun vertegenwoordigers van met name zwaarder verstandelijk gehandicapten verkiezen echter vaak de veiligheid van en de vrijheid binnen de grote instellingen.

Maar instellingen als Dennendal negeren de leefwensen van hun bewoners cq vertegenwoordigers. Zo blijkt uit onderzoek van het Landelijke Netwerk Kritische Ouders onder 12 instellingen, dat slechts 3 instellingen voldeden aan het wettelijk voorgeschreven leefwensenonderzoek.

Staatssecretaris Bussemaker kondigt niet alleen sancties aan tegen instellingen die geen leefwensenonderzoek houden, ze wil dat instellingen per 2008 in het Zorgplan van bewoners vastleggen hoe bewoners cq hun vertegenwoordigers willen leven. 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief