Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Leden kabinet-Balkenende I spreken zich uit over missie Irak

14 feb 08 - Door Tom Kleijn en Reijer Zwaan

Kijk of luister naar: Leden kabinet-Balkenende I spreken zich uit over missie Irak

‘Beslissing steun oorlog Irak genomen op basis van twijfelachtige informatie’

Het kabinet-Balkenende I blijkt ernstig verdeeld als het gaat om een oordeel over de besluitvorming rond de oorlog in Irak in 2003. NOVA sprak - op anonieme basis - alle ministers en staatssecretarissen van CDA, VVD en LPF.

Veertien kabinetsleden willen niet praten over de besluitvorming rond de oorlog. Negen andere kabinetsleden menen dat de Nederlandse beslissing om de oorlog in Irak politiek te steunen, is genomen op basis van onjuiste of twijfelachtige informatie. Drie kabinetsleden pleiten voor een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog.

Het is voor het eerst dat leden van het kabinet-Balkenende I zich uitspreken over de besluitvorming rond de oorlog in Irak. Eén van hen zegt over de beschikbare informatie: "Ik geloof dat dingen als feiten werden gepresenteerd die vermoedens waren.". Een ander: "Er zijn inschattingsfouten gemaakt. Ik heb daar ook aan meegewerkt. Dat is gewoon zo." Sommige kabinetsleden geven ronduit toe dat ze nu een ander besluit zouden nemen: "Als ik geweten had dat er geen massavernietigingswapens waren, was ik niet voor geweest."

Rob de Wijk, defensiespecialist bij The Hague Center for Strategic Studies, zegt over deze en andere uitspraken: "Het betekent dat het kabinet ernstig verdeeld is en het betekent dat er grote twijfels zijn aan de juistheid van de beslissing. Het betekent ook dat er iets aan de hand is en dat er toch wel binnen een belangrijk deel van het kabinet wordt gedacht 'dit moet misschien ook maar eens onderzocht worden'."

Ook over een eventueel onderzoek blijken de kabinetsleden uiteenlopende en uitgesproken opvattingen te hebben. "Waarom niet? Ik ben voor duidelijkheid, je moet achteraf altijd duidelijkheid kunnen geven." Een ander: "Balkenende wil geen onderzoek omdat hij afging op foute informatie." Een derde kabinetslid komt tot een andere conclusie: "Onderzoek is niet nodig. Iedereen weet hoe het zit, dat we iets te gemakkelijk die oorlog zijn ingegaan."

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief