Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Helft militairen vindt missie-Afghanistan niet zinvol

29 mei 08 - Door Tom Kleijn en Reijer Zwaan

Kijk of luister naar: Helft militairen vindt missie-Afghanistan niet zinvol

Ruim de helft van de Nederlandse militairen - 52 procent - vindt de missie in Afghanistan niet zinvol. Dat blijkt uit een enquête van NOVA onder de leden van de militaire vakbonden ACOM, VBM/NOV, NVO en KVMO.

Lees hier de gehele enquête (pdf) of hier in Word.

Voorzitter van vakbond NVO, oud-bevelhebber Hans Couzy: "Ik hoor de bazen voortdurend roepen hoe goed het gaat en hoe zinvol het is en dat iedereen het als zodanig ervaart. Maar als het dan anoniem gevraagd wordt, dan blijkt dat de waarheid anders is en dat de meerderheid het niet nuttig vindt. En dat is heel zorgelijk."

In de enquête werd militairen gevraagd naar hun werk in Afghanistan en Irak, de steun vanuit Nederland en naar de kwaliteit van hun uitrusting. Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau Synovate in opdracht van NOVA. Uit de enquête blijkt verder dat 73 procent van de militairen meent dat politici geen goed beeld hebben van de situatie in Afghanistan. Hans Couzy: "Dit is heel erg, want dit gaat wel over de mensen die beslissen."

Verder toont de enquête dat 67 procent van de ondervraagde militairen zich gesteund voelt door de directe omgeving. Veel minder militairen, 34 procent, voelt zich gesteund door de Nederlandse bevolking. De politiek doet het nog slechter volgens de militairen; 63 procent geeft aan zich niet door de politiek gesteund te voelen in hun werk. Voorzitter van de vakbond VBM/NOV Jean Debie: "Dit verbaast me niet, omdat een aantal partijen een andere voorstelling van zaken geeft van de missie in Afghanistan dan daadwerkelijk tijdens de besluitvorming is gemeld."

Verder is 32 procent ontevreden over de eigen uitrusting; 36 procent is wel tevreden. Opvallend is ook dat 62 procent van de ondervraagde militairen aangeeft het geoorloofd te vinden om de uitrusting van Defensie aan te vullen met of te vervangen door eigen spullen.

52 Procent van de militairen meent dat de rustperiode tussen twee missies te kort is.

Tot slot werd de militairen ook gevraagd naar hun mening over de politieke steun die het kabinet Balkenende-I gaf aan de oorlog in Irak. 52 Procent van de ondervraagde militairen geeft aan voor een onderzoek naar de besluitvorming rond de inval in Irak te zijn. 45 Procent zegt dat niet nodig te vinden. Voorzitter Jan Kleian van vakbond ACOM: "Wij krijgen uit de achterban bijna geen signalen van mensen die zeggen: "ik heb moeite hoe dat hele politieke proces gelopen is. Als de minister zegt 'jij gaat', dan ga je, maar dat het percentage zo hoog zou zijn had ik niet verwacht."

Bureau Synovate deed representatief onderzoek onder officieren en onderofficieren van de Luchtmacht, Landmacht en Marine. De vier vakbonden vertegenwoordigen meer dan 45.000 militairen in Nederland.

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop reageert op de uitkomsten: "Deze uitkomsten staan haaks op mijn eigen waarneming. Militairen die ik spreek geven andere dingen aan. Ik kan de cijfers niet goed begrijpen. We moeten het voortdurend blijven uitleggen. Ik vind het een zeer waardevol onderzoek, maar de politiek neemt een beslissing of een missie wel of niet zinvol is. In het westen zijn we ongeduldig, juist de mensen die daar zitten en de situatie kennen, moeten weten dat het een kwestie van een lange adem is."

Hans van Baalen (VVD):
"Nederlandse militairen vinden dat de missie in Uruzgan verkeerd wordt voorgesteld. De missie is verkocht als wederopbouw om de PvdA aan boord te krijgen. Maar het is in werkelijkheid ook een echte vechtmissie. Militairen voelen zich onbegrepen en niet erkend. De conclusie na het zien van deze cijfers moet zijn: geen verhullend taalgebruik meer. Dat geldt voor de Kamer en voor de regering. Ik trek het me aan dat het kader zich niet gesteund voelt door de politiek. Ik zal de minister vragen wat hij doet met de uitkomsten van dit onderzoek en of hij ook van mening is dat er beter gecommuniceerd en geïnformeerd moet worden."

"Als militairen zeggen: wij willen meer duidelijkheid over de besluitvorming rond de oorlog in Irak, dan is dat een heel belangrijk signaal. Op dit moment ziet de VVD nog steeds geen reden voor een onderzoek, alleen als er nieuwe feiten liggen. Maar we moeten wel beter uitleggen hoe we tot die beslissing zijn gekomen en hoe we daarin hebben geopereerd."

Alexander Pechtold (D66):
"Ik vind deze cijfers zorgwekkend. Door verhullend taalgebruik van het kabinet en door de suggestie te wekken dat Nederland daar schooltjes aan het bouwen is, komen de militairen in een moeilijke positie. Ze moeten bijna iedere dag vechten, maar krijgen van het thuisfront heel andere berichten. Dat werkt demoraliserend. Als je onder zulke zware omstandigheden werkt als onze militairen, moet je je gesteund voelen door de politieke leiding in Den Haag. Deze cijfers geven aan dat die steun niet wordt ervaren op de grond in Uruzgan."

Angelien Eijsink (PvdA):
"Ik kan me best voorstellen dat de militairen dit zo ervaren. Het blijkt weer dat het belangrijk is om veel beter te communiceren. En we moeten veel duidelijker benoemen wat er daar aan de hand is. Daarnaast geven de media ook een verkeerd beeld van de situatie, de positieve dingen worden bijna nooit genoemd."


 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief