Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Milieucriminelen misbruiken lakse houding overheid

12 jan 09 - Door Guido van Ophoven en Karel Ornstein

Kijk of luister naar: Milieucriminelen misbruiken lakse houding overheid

Sloopschepen vol met asbest, mest die meters diep de grond inloopt en gevaarlijke chemicaliën die in het water worden geloosd. Op grote schaal worden milieumisdrijven gepleegd.

Tientallen bendes maken zich schuldig aan milieumisdaden. De strafmaat is zo laag dat criminelen zich niet laten afschrikken want er is goud geld mee te verdienen. Dit zegt korpschef Bert Wijbenga vanavond in NOVA. Wijbenga is in de Raad van Hoofdcommissarissen verantwoordelijk voor de milieuportefeuille.

Een Kamermeerderheid van PvdA, VVD en CDA eist dat er hogere straffen komen op milieucriminaliteit. "Er zijn tientallen milieubendes actief. Het feit is dat er te veel gemakkelijke kansen liggen voor criminelen om met een gefalsificeerd formulier, of een niet compleet dossier, heel veel voordeel te behalen. Door bureaucratie en papieren rompslomp maken we het bendes veel te makkelijk", aldus Wijbenga in NOVA. "Milieucriminelen moeten niet anders behandeld worden dan harddrugscriminelen. De pakkans moet hoger en de strafmaat moet bedreigender".

"Ik denk dat er hogere straffen en ook een hogere pakkans moet komen. Gemeentes moeten worden aangesproken op hun handhavende rol. Als de gemeentes dat niet doen dan is het een kwestie van naming en shaming. Dat betekent dat er lijsten moeten komen van gemeentes die het laten afweten met de handhaving van milieucriminaliteit", aldus PvdA-Kamerlid Jan Boelhouwer.

Milieurechercheur René van Boxel van Rotterdam-Rijmond: "We komen echt mensen tekort. We zien dingen in de afvalstoffensector waar we geen mankracht voor hebben, gesjoemel met afvalstoffen, ontwijken van goede verwerkingsmethoden en uiteindelijk het wegmoffelen van afval".

"Milieuminister Jacqueline Cramer praat steeds over criminaliteit, alleen moet zij nu eens duidelijk zeggen: we gaan het samen met justitie nu eens aanpakken. Wij maken van milieucriminaliteit een prioriteit. Ik vind het onaanvaardbaar als het zo'n troep wordt in het land", stelt Helma Neppérus (VVD).
 

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief