Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

VSB-fonds snijdt in donaties

16 feb 09 - Door Annephine van Uchelen en Marcel Ouddeken

Kijk of luister naar: VSB-fonds snijdt in donaties

Het VSB-fonds gaat flink snijden in de donaties en het personeelsbestand. Het donatiebudget wordt gehalveerd naar 26 miljoen euro en van de 68 banen worden er 33 geschrapt.


Kunst en maatschappij
Het VSB-fonds stopt met het sponsoren van projecten op het terrein van sport en natuur en milieu, en gaat zich alleen nog richten op kunst en maatschappij.

Fortis-aandelen
De maatregelen zijn een direct gevolg van de financiële crisis. Het VSB-fonds heeft een groot deel van zijn vermogen in Fortis-aandelen belegd, en die zijn nauwelijks meer iets waard. Het VSB-fonds heeft zijn vermogen zien afnemen van 2,5 miljard euro in 2006 tot 900 miljoen euro nu.

Nutsspaarbank 
In 1784 had 'De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen' als motto ‘kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling’. In 1817 leidde dit tot ondermeer het opzetten van de eerste Nutsspaarbank waar later de VSB Bank uit is voortgekomen.

Budgetten
Het VSB-fonds heeft voor Kunst & Cultuur een jaarlijks donatiebudget van 16 miljoen euro. Hiervan is 6 miljoen eurp voor kleine/regionale projecten. Voor grote Kunst & Cultuur donaties jaarlijks 10miljoen. Voor Mens & Maatschappij is de komende jaren 9 miljoen euro gereserveerd. Drie miljoen euro voor kleine/regionale projecten en 6 miljoen euro voor grotere donaties. Het jaarlijks budget voor de VSB-fonds studiebeurzen is  1 miljoen euro.

In de studio een gesprek met VSB-directeur Joost van Lanschot.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief