Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hoofdofficier over beschermde getuigen

9 mrt 09

Kijk of luister naar: Hoofdofficier over beschermde getuigen

Het aantal getuigen dat door justitie in een getuigenbeschermingsprogramma wordt opgenomen neemt toe. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van justitie heeft verstrekt aan NOVA.


Tot nog toe weigerde justitie om informatie te geven over het getuigenbeschermingsprogramma. Maar in NOVA doorbreekt hoofdofficier van het Landelijke Parket Bart Nieuwenhuizen het stilzwijgen. Justitie onderscheidt vier categorieën beschermde getuigen:

* getuigen die bescherming nodig hebben nadat ze in een strafzaak hebben getuigd,
* getuigen die anoniem hebben getuigd bij de rechter-commisaris,
* getuigen die zijn verschenen voor het Joegoslavie-Tribunaal of het Internationale Strafhof,
* getuigen die Nederland huisvest op verzoek van buitenlandse zusterdiensten.

“Het kan per individueel geval verschillen hoe die bescherming er uit ziet. Het varieert van bescherming tot een paar dagen, tot het onderbrengen van iemand in een ver land met een nieuwe identiteit”, aldus Nieuwenhuizen. Ook kan de bescherming zich uitstrekken tot familieleden.“Het is in principe altijd de bedoeling dat de bescherming tijdelijk is. Uiteindelijk moet men proberen om in dat verre buitenland met een nieuwe identiteit weer op eigen benen te staan’, zegt Nieuwenhuizen.

Getallen
Justitie weigert om NOVA te vertellen hoeveel personen er jaarlijks in het getuigenbeschermingsprogramma zitten. “Het noemen van getallen zou eventueel kunnen leiden tot informatie die is te herleiden tot bepaalde personen”, aldus Bart Nieuwenhuizen. Wel kreeg NOVA cijfers over het aantal projecten dat de Dienst Getuigenbescherming, onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), jaarlijks in behandeling heeft. Men start een project als er een beschermende maatregel nodig is voor een getuige. Dat kan een project van een paar dagen zijn voor 1 persoon, maar het kan ook om de getuige en zijn familie gaan. Een project kan ook jaren duren, inclusief het verstrekken van een nieuwe identiteit.

Waren er in 2000 14 projecten bij de Dienst Getuigenbescherming, in de loop der jaren steeg dat tot 63 projecten in 2007, en liep weer iets terug tot 47 in 2008. Die stijging in de afgelopen jaren heeft duidelijk te maken met de liquidatiezaken die onder de rechter zijn geweest, of nog zijn”, aldus Bart Nieuwenhuizen in NOVA.

Naar boven

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief