Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Nederland zet Afghaanse vluchtelingen ten onrechte uit

14 mrt 09 - Door Roozbeh Kaboly en Bas Haan

Kijk of luister naar: Nederland zet Afghaanse vluchtelingen ten onrechte uit

Het ambtsbericht over Afghaanse oorlogsmisdadigers ligt onder vuur. Het Afghaans parlement heeft deze week een brandbrief over de positie van asielzoekers in Nederland aan de Tweede Kamer gestuurd, zo meldt NOVA vanavond.


Ambtsbericht
Afghaanse asielzoekers worden door de Nederlandse regering ten onrechte collectief als oorlogsmisdadiger aangewezen. Hen wordt een verblijfsvergunning geweigerd op basis van een Nederlands ambtsbericht uit 2000. Dat blijkt uit uitspraken van Nederlandse vreemdelingenrechters in individuele vreemdelingenzaken. Persrechter mr Van Strien van de rechtbank in Rotterdam zegt in NOVA over één van die zaken: "De rechtbank heeft gezegd dat er te veel twijfel is aan de juistheid van het ambtsbericht, dus dat dat niet het besluit heeft kunnen dragen om de verblijfsvergunning van deze man in te trekken.”

Oorlogsmisdaden
Het betwiste ambtsbericht uit februari 2000 stelt dat alle Afghanen die in de periode 1978-1992 voor de toenmalige veiligheidsdiensten werkten, ongeacht hun functie, medeverantwoordelijk zijn voor de oorlogsmisdaden van het regiem. Op basis van artikel 1-F van het vluchtelingenverdrag kan oorlogsmisdadigers asiel geweigerd worden en Nederland is een van de weinige landen die dit artikel op deze groep mensen toepast.

Objectieve informatie
De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, verwierp al eerder deze werkwijze van Nederland in een rapport, maar dat werd door de IND en door staatssecretaris Albayrak van Justitie aan de kant geschoven. Nederlandse vreemdelingenrechters volgen nu in meerdere uitspraken de UNHCR. "De UNHCR is een gezaghebbende autoriteit, waarvan we mogen verwachten dat die gebruik maakt van objectieve informatie, en ook betrouwbare informatie. En ook de bronnen, zegt de rechtbank, zijn inzichtelijk. En om die reden hecht de rechtbank er gewicht aan en vindt dat er met het rapport van de UNHCR twijfel is ontstaan aan het ambtsbericht van 2000", aldus persrechter Van Strien. "Het is aan de staatssecretaris om met inachtneming van deze uitspraak nader te handelen.”

"Onmenselijk"
Ook burgemeester Els Boot (PvdA) van Giessenlanden waar één van de met uitzetting bedreigde Afghanen woont, vindt dat het huidig beleid niet werkt en noemt het "onmenselijk” en "gevoelloos”. Boot in NOVA: "Op grond van een ambtsbericht wordt er een hele groep mensen over een kam geschoren, op een manier die wij hier helemaal niet gewend zijn binnen ons rechtssysteem. Dus dat ambtsbericht, dat uit 2000 dateert, dat moet gewoon van tafel.”

De dupe
De brief van het Afghaans parlement onderschrijft deze stelling. Advocaat Bogaers legt in NOVA uit dat het ambtsbericht gebaseerd is op "informatie die volstrekt onbetrouwbaar is. Waardoor heel veel mensen in Nederland de dupe zijn van dat beleid.”

De staatssecretaris laat NOVA via een woordvoerder weten dat het ambtsbericht wat haar betreft van kracht blijft. Tegen de rechterlijke uitspraken gaat ze in beroep.

Naar boven

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief