Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ben Verwaayen over de economische crisis

19 mrt 09

Kijk of luister naar: Ben Verwaayen over de economische crisis

De coalitieonderhandelingen over de aanpak van de recessie zijn in een beslissende fase beland, aldus vicepremier André Rouvoet, maar kunnen pas volgende week maandag worden vervolgd. Reden is de EU-top in Brussel waar premier Jan Peter Balkenende vandaag en morgen bij is. Zaterdag is het CDA-congres.


Balkenende legde gisteren als onafhankelijk voorzitter van het coalitieberaad een eindvoorstel op tafel. Hij sprak met de onderhandelaars van de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie, maar deed dat per partij apart.

Struikelblok
Het belangrijkste struikelblok blijft de vraag wanneer en hoe fors er bezuinigd moet worden. Het CDA wil al in 2011 saneren, maar de PvdA wil niet dat een voorzichtige opleving van de economische groei in 2011 meteen teniet zou worden gedaan door bezuinigingen. De ChristenUnie ziet 2011 als het scharnierjaar, maar wil dan alleen bezuinigen onder de voorwaarde dat het herstel van de economie tegen die tijd niet te broos is.

Meer steun bij investeren in buitenland
Ondertussen blijkt dat de recessie door steeds meer partijen gevoeld wordt. Ondernemers kunnen door de kredietcrisis moeilijker geld lospeuteren bij de bank en kunnen daardoor belangrijke investeringen in het buitenland niet meer financieren. De borgstelling van Nederlandse bedrijven die investeren in opkomende markten wordt daarom verhoogd van maximaal 5 miljoen euro per project naar 10 miljoen euro.

Sociale werkvoorziening
De recessie raakt ook de sociale werkvoorziening. Een inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur wijst uit dat het werk opraakt en nieuwe opdrachten steeds moeilijker worden binnengehaald. De directeuren van bijna de helft van de sociale werkplaatsen melden dat ook detacheringen zijn beëindigd. Dat houdt in dat werknemers die bij een 'gewoon' bedrijf waren ingehuurd, daar nu buiten de boot vallen. Ze gaan terug naar de sociale werkvoorziening, maar daar is lang niet altijd werk voor ze.

Luchtvaart
De internationale brancheorganisatie IATA sluit niet uit dat 2010 het derde verliesgevende jaar op rij wordt voor de burgerluchtvaart, aldus IATA-topman Giovanni Bisignan. Hij zei pas in de loop van volgend jaar enig herstel te voorzien in de sector. Volgens Bisignan is de luchtvaartbranche er nu veel erger aan toe dan de afgelopen jaren. Vooral in het vrachtsegment vallen harde klappen. Maar ook passagiers blijven weg of verkiezen de goedkopere economy class boven de business class waar luchtvaartbedrijven juist het meest mee verdienen.

EU-top
Premier Balkenende en de andere EU-leiders zijn dus vandaag en morgen in Brussel bijeen voor hun jaarlijkse voorjaarstop. Uiteraard staat de economische crisis centraal, waarbij onder meer de weinig florissante financiële situatie in de Oost-Europese lidstaten aan bod komt. Maar uiteraard wordt er ook gesproken over een gezamenlijk Europese aanpak van de crisis.

Vanuit Parijs in NOVA een gesprek met bestuursvoorzitter van Alcatel-Lucent Ben Verwaayen, - fervent aanhanger van een Europese aanpak - over zijn visie op (het herstel van) de economische crisis: investeer in drie dingen: onderwijs, onderwijs, en onderwijs.

naar boven

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief