Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verzet tegen benoeming nieuwe ABP-voorzitter

20 apr 09 - Door Jan van Loenen, Ad van Oosten en Monique Wijnans

Kijk of luister naar: Verzet tegen benoeming nieuwe ABP-voorzitter

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is het grootste pensioenfonds van Nederland. Alle ambtenaren - ook de gepensioneerden - zijn er lid van. Het gaat om ongeveer 2,6 miljoen mensen.

Door riskante beleggingen is het ABP miljarden kwijtgeraakt. Zozeer dat het nu de premies moet verhogen om aan de verplichtingen te voldoen.

Harry Borghouts
Vorig jaar maakte de huidige voorzitter van het ABP, Elco Brinkman, bekend dat hij zijn functie neerlegt. Commissaris van de Koningin van Noord-Holland én oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen in Leystad en Emmeloord, Harry Borghouts, is per 1 april aangesteld als bestuursvoorzitter ad interim van het ABP. Borghouts maakt al deel uit van het ABP-bestuur, maar neemt tijdelijk de voorzittershamer over tot het bestuur een nieuwe voorzitter benoemt.

Opstand
Een groep ABP-leden (verenigd in de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)) is nu in opstand gekomen tegen de benoeming van Harry Borghouts als nieuwe vaste voorzitter van het ABP-bestuur. De NBP beroept zich op wettelijke bepalingen die eisen stellen aan deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders. De bond wijst erop dat de provincie Noord-Holland miljoenen euro's had weggezet bij Landsbanki, de IJslandse bank die failliet ging. Bovendien kwam Borghouts volgens de NBP in opspraak als voorzitter van de Raad van Toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief