Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Maandagavonddebat: overleeft de sociale zekerheid de crisis?

20 apr 09

Sinds de vorige diepe recessie in de jaren tachtig is de sociale zekerheid in Nederland op veel punten gewijzigd. Met de stijgende werkloosheid van nu wordt de bestendigheid van het sociale stelsel op de proef gesteld.


De afgelopen decennia is de aandacht verschoven van uitkering naar werk. De sociale partners zijn verdwenen uit de uitvoeringsorganisatie en re-integratie wordt grotendeels aan private partijen uitbesteed. Hebben deze veranderingen hun doel bereikt? Is het beroep op de sociale zekerheid verminderd en worden uitkeringsontvangers sneller aan het werk geholpen? Biedt het stelsel nog voldoende inkomenszekerheid? Of zullen in de toekomst opnieuw ingrijpende veranderingen nodig zijn?

Hierover spreken: Piet Hein Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Paul de Beer, hoogleraar en mede-auteur van Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat, René Paas, voorzitter CNV en Joop Linthorst, voorzitter Raad van Bestuur UWV.

Presentatie: Joost Karhof (NOVA) en Rens de Jong (BNR).

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief