Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Baby Hendrikus naar huis

1 mei 09 - Door Rudy Bouma en Hans Kema

Kijk of luister naar: Baby Hendrikus naar huis

Baby Hendrikus gaat morgen naar huis. Dat heeft de meervoudige kamer van de sector familie en jeugd van de rechtbank in Arnhem deze week bepaald.

De gezinsvoogdij-instelling had hiertoe vorige week beslist. Aangezien de Raad voor de Kinderbescherming het oneens was met dit besluit, is de zaak aan de kinderrechter voorgelegd.

Reactie Kinderbescherming naar aanleiding van de uitspraak
De rol van de Raad voor de Kinderbescherming is zorgvuldig onderzoek doen naar wat een kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen op het moment dat ouders hier (tijdelijk of blijvend) niet toe in staat zijn. De Raad geeft daarover advies aan de kinderrechter. Bureau Jeugdzorg is verantwoordelijk voor de hulpverlening aan ouders en kind. In deze kwestie zijn er veel onzekere factoren met betrekking tot de opvoedingsvaardigheden en mogelijkheden van de ouders. De ouders blijken niet zelfstandig de opvoeding te kunnen uitvoeren en krijgen op dit moment intensieve begeleiding , de William Schrikker Groep draagt hier zorg voor en garandeert de veiligheid van de baby. Het gaat om zeer kwetsbare ouders die veel hulp nodig hebben. Er komt nu veel druk op hen om de opvoedingsrol te vervullen, alle ogen zullen op hen zijn gericht. Wij zien graag een oplossing voor de lange termijn, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Dit is een tijdelijke situatie en in Juli zal de kinderrechter een beslissing nemen over wat het beste is voor de baby en wat de rol van de ouders is.
Wij doen een oproep om het kind en de ouders met rust te laten en hen privacy te gunnen.

Richard Bakker / woordvoerder Raad voor de Kinderbescherming.


Zwakbegaafd
November vorig jaar besloot de de kinderrechter nog dat het niet in het belang van baby Hendrikus is als hij terugkeert naar zijn zwakbegaafde ouders. De rechter onderschreef hiermee de zorgen van de Raad voor de Kinderbescherming. "Behalve liefde vereist opvoeding ook andere vaardigheden", aldus de rechter toen.

Pleeggezin

Maar baby Hendrikus kon niet langer in het huidige (tijdelijke) pleeggezin blijven. De rechtbank heeft toen overwogen dat er door die ontstane situatie twee alternatieven zijn: plaatsing in (opnieuw) een tijdelijk pleegezin of plaatsing bij de ouders. Dit laatste alternatief is het meest in het belang van de baby. Daarbij is in aanmerking genomen dat er, naar nu gebleken is, voldoende waarborgen zijn voor de veiligheid van de baby.

Begeleiding
Aan de ouders wordt een zeer intensieve vorm van begeleiding en toezicht aangeboden door een instantie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Uit observatie is gebleken dat het contact tussen ouders en baby goed verloopt en er sprake is van contactgroei. De ouders worden in staat geacht hulp te aanvaarden. Zij beseffen dat de terugplaatsing van de baby een tijdelijke situatie is in afwachting van een definitieve beslissing over de uithuisplaatsing. De baby kan zich de komende periode (verder) aan de ouders hechten wat van belang is gezien hun blijvende rol in het leven van hun kind. Plaatsing van de baby in een (tijdelijk) pleeggezin zou betekenen dat dit hechtingsproces niet voldoende kan plaatsvinden, aangezien de baby het pleeggezin over enkele maanden weer zou moeten verlaten.

NOVA gaat op bezoek bij de ouders van Hendrikus. In de studio reageert Annick van Harten, gezinsvoogd van William Schrikker-groep.

Naar boven

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief